Основно съдържание

Алкени и алкини

За този урок

Алкените и алкините могат да се превърнат в почти всяка функционална група, за която можеш да се сетиш! Ще разгледаме тяхната номенклатура, както и огромните възможности за протичане на реакции с участие на алкени и алкини като изходни вещества.