If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 6: Алкени и алкини

За този раздел

Алкените и алкините могат да се превърнат в почти всяка функционална група, за която можеш да се сетиш! Ще разгледаме тяхната номенклатура, както и огромните възможности за протичане на реакции с участие на алкени и алкини като изходни вещества.

В този урок Джей показва как може да се използва схемата на Д-р Шварц за решаване на задачи за синтез с използване на алкини. Запомни, мъката е преходна, но органиката е вечна!