If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:8:35

Хидробориране с окисление на алкини

Видео транскрипция

Това е реакция на хидробориране/ окисление на алкин. Започваме с алкин. Обикновено е терминален алкин. Тук е водородът. От другата страна е нашата тройна връзка, а тук има някаква R група. Това е алкинът. Ще присъединим в първата стъпка боран ВН3, в разтвор на THF. Във втората стъпка ще присъединим водороден пероксид и хидроксиден анион ОН–. И ще присъединим вода при тройната връзка. Това много наподобява предишната реакция. Разликата е в региохимията. Тук региохимията е присъединяване обратно на правилото на Марковников. Значи това е обратно на правилото на Марковников. Обратно на Марковников означава, че ОН ще се присъедини към най-малко заместеният въглерод, който е въглеродът тук отляво. Като резултат присъединяваме вода Н2О при тройната връзка. Тук сега има двойна връзка, а тук има ОН в молекулата. Точно както в последното видео се получава енол. Но този енол не е най-стабилната форма. Ще протече прегрупиране, и ще получим алдехид. Можем да видим, че получаваме алдехидна група от терминален алкин в тази реакция. Понякога, ако използваш боран в тази първа стъпка тук, боранът е толкова реактивоспособен, че всъщност той ще присъедини две молекули при тройната връзка, тъй като тройната връзка има две пи-връзки. Понякога ще видиш да се използват различни вещества. Понякога може да е диалкил боран. Значи имаме две алкилни групи. Ще сложа R2ВН, и ако те са наистина обемисти, ще възпрепятстват стерично второто присъединяване на борана. В този механизъм искаме само едно присъединяване на боран. Боранът ще се присъедини при този въглерод, където се присъединява ОН. Виж отново видеото за хидробориране/окисление на алкени за повече подробности за първия механизъм, който резглеждахме. Резултатът от тази реакция е получаването на алдехид от нашия терминален алкин. Да разгледаме една реакция. Ще поставя тройната връзка ето тук, това ще бъде терминален алкин, и тук ще сложа един страничен бензенов пръстен. Тук ще поставя по-скоро една голяма R група. Ще покажа електроните в бензеновия пръстен. Ето така. Ако алкинът реагира с диалкил боран или просто бароводород, можеш да използваш диалкил боран, ако искаш, каквото предпочита да използва твоят преподавател, и THF. Във втората стъпка – водороден пероксид и ОН–. И първо трябва да помислим какво ще се случи тук. Ще присъединим вода при тройната връзка. Но трябва да решим къде ще се присъедини водородът и коя страна получава ОН. Тук отново имаме два варианта. Можем да присъединим ОН при въглерода отдясно, или можем да присъединим ОН при въглерода отляво. Тук региохимията е обратно на правилото на Марковников, така че ще добавим ОН при най-малко заместения въглерод, който е въглеродът отдясно. Така че присъединяваме ОН при този въглерод отдясно. Сега тук ще направя двойната връзка. Първо ще поставя бензеновия пръстен. Ще го направя ето така. Този бензенов пръстен е свързан към един въглерод. Ето този въглерод тук. Тук сега имаме двойна връзка. Присъединихме ОН към най-малко заместения въглерод. Присъединихме ОН към този въглерод отдясно. И присъединихме водород към въглерода отляво. Това е присъединяване на Н2О към тройната връзка. Тук все още има водород при този въглерод тук. Това е нашето енолно междинно съединение. Да видим какво ще стане с този междинен продукт. Той ще претърпи прегрупиране. В последното видео видяхме киселинно катализирана тавтомеризация. В това видео имаме основа. Имаме хидроксидни аниони в разтвора. Ще препиша нашия енол и ще покажа как енолът реагира с основата. Преписвам енола. Ще поставя енола отдясно. Това е бензеновият пръстен. Двойната връзка е тук. И знам, че имам ОН. Поставям несподелените електронни двойки. Това ще реагира с тези хидроксидни аниони. Хидроксидните аниони плуват наоколо. Хидроксидът е отрицателно зареден. Хидроксидът ще действа като основа. Това са несподелените електронни двойки при кислорода. Те ще грабнат този протон а тези електрони ще отидат при кислорода. Да видим резултатите от тази реакция между киселина и основа. Това е в равновесие. Ще поставя стрелки за равновесие. Какво ще се случи? Тук имам бензенов пръстен. Имаме двойна връзка. И сега кислородът има три несподелени електронни двойки, така че е зареден отрицателно. Тук ще поставя резонансната структура за тази молекула. Поставям резонансни скоби. Как може да се разпредели този формален заряд в молекулата? Тази несподелена електронна двойка тук може да се премести тук и да образува двойна връзка. Сега тук има твърде много връзки при този въглерод. Така че тази пи-връзка ще се разкъса и двата електрона тук ще отидат при този въглерод. Сега ще напиша резултата от това придвижване на електрони. Тук пак е бензеновият пръстен. Това е въглеродната верига. Сега имаме въглерод, свързан с двойна връзка с този кислород. Тук имаше три несподелени електронни двойки при този кислород отгоре. Едната се премести и се образува двойна връзка, и сега има само две несподелени електронни двойки. Електроните, които бяха в пи-връзката сега се преместиха при този въглерод. Този въглерод тук все още е свързан с един водород. Тези два електрона се преместиха при него и се образува карбанион. Това е отрицателно зареден карбанион. Сега имаме и вода. ОН – и Н+ дава Н2О. Водата плува наоколо. Сега водата ще действа като киселина. Тя ще отдаде един протон. Тази несподелена електронна двойка ще приеме този протон. Те приемат този протон и отблъскват тези електрони при кислорода ето така. Това е реакция киселина-основа. Значи това ще бъде в равновесие. Тук ще поставя резонансна скоба. Какво ще се получи? Тук все още имаме бензенов пръстен, който не е променен. И сега имаме карбонилна група. Току-що присъединихме протон към този въглерод ето тук. И сме готови. И можем да видим, че това е алдехид. Тук не съм поставил водорода, можеш да го оставиш и така, ако искаш, но ако искаш да напишеш водорода, той е ето тук. Има водород и при този въглерод тук. Не го показвам, за да се вижда по-ясно механизмът. Крайният продукт е алдехид от този терминален алкин. И показахме тавтомеризация при използване на основа. Сега тук ще добавя още нещо. Това е пример за тавтомеризация, катализирана от основа, където преминаваме от енолна форма в този случай към алдехид като продукт, който е по-стабилен поради двойната връзка въглерод-кислород.