If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:4:56
In this video, Sal says "functional groups" but means "substituents." The term "functional group" implies reactivity, which is not always the case for the groups discussed in this video. Additionally, he capitalizes "But" which should be lower case.

Цис-транс и E-Z диаграма за именуване на алкени

Видео транскрипция

Ако дойда при теб и ти кажа: Именувай тази молекула, вероятно веднага ще кажеш: тук имаме двойна връзка, така че това е алкен. Имаме четири въглерода в най-дългата верига. Всъщност тук имаме една верига. Има един, два, три, четири въглерода. Значи името ще започва с бут-, и независимо от къде номерираш, двойната връзка започва при въглерод номер две, така че това е бут-2-ен. А аз ще кажа: Това е много добре, това е правилно, като се отчита всичко, което знаеш. Но какво ще кажеш за тази молекула? Ако молекулата изглежда ето така? И ти ще повториш същата процедура. Ще кажеш, че има двойна връзка. Значи е алкен. Най-дългата верига има четири въглерода: един, два, три, четири. Независимо от кой край започнеш да броиш, двойната връзка е при втория въглерод: едно, две, три, четири. И ще кажеш: Сал, това също е бут-2-ен. Но аз ще ти кажа, че това са две напълно различни молекули. Причината това да са две напълно различни молекули е, двойната връзка не може да се върти. Тази пи-връзка тук, тази втора връзка е причина връзката въглерод-въглерод да е неподвижна. Молекулата не може да преминава през различните конфигурации, не може да преминава от това към това. Тя не може да се върти около двойната връзка и затова тези са две различни молекули. Това са две различни молекули, които имат различни химични свойства. И понеже имат различни химични свойства, ние имаме различни имена за тях. Има два различни начина за именуване. Единият е по-прост и той върши работа, когато имаме по една функционална група при всеки въглерод от двойната връзка. В следващите две видеа ще говорим за една по-сложна система за именуване, която се ползва, когато имаме повече от една функционална група. Първият начин да я именуваме е, ако имаме функционални групи. Ще оградя функционалните групи. Тук горе функционалните групи са на противоположните страни. Те са раздалечени. Те са на различните страни на тази въглерод-въглерод двойна връзка. Тази е отгоре, тази е отдолу. В тази молекула тук и двете функционални групи са от едната страна. Когато функционалните групи са в различни страни, наричаме това транс. Наричаме го транс-конфигурация, от латински, "транс" означава обратни. Но не знам латински, извинявам се за това. Функционалните групи са разделени, затова се нарича транс-бут-2-ен. Другият начин за именуване от немската дума "entgegen". Но вместо цялата дума, се записва само Е в скоби. Значи ще се казва.... само ще сменя цвета, понеже молекулата долу е синя. Нарича се (Е)-бут-2-ен. Двете означават едно и също. (Е)-бут-2-ен. Но това е прието стандартно. Ще се убедиш, че този начин с използване на (Е) е всъщност по-широко приложим. Той може да се ползва, когато имаме повече от една функционална група при един въглероден атом. Само да поясня, че (Е) идва от entgegen, което е немската дума за раздалечени, или поне така мисля аз. Не говоря немски, така че ще се доверя на хорските твърдения. Тук, където функционалните групи са от една и съща страна, това се нарича цис-бут-2-ен. Смятам, че "цис" идва от латинската дума за заедно, а също така се нарича (Z)-бут-2-ен. Сигурно се сещаш, че (Z) идва от немската дума за заедно. Идва от zusammen, което на немски означава заедно. Това е всичко, което правиш. В следващите няколко видеа ще видим много примери как точно да разберем дали нещо трябва да е (E) или (Z). Но исках да ти покажа този начин за именуване с цис- и транс-, защото понякога се използва за по-прости молекули, където има само по една функционална група от всяка страна. Също искам да разбереш, че те описват една и съща разлика. Опитват се да обозначат дали функционалните групи са от едната страна на двойната връзка или са от различните ѝ страни, когато са от едната страна е цис-, или (Z) от zusammen, а когато са на различни страни, тогава транс- или (Е) от entgegen.