If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:6:04

Примери за именуване на алкени със системата Entgegen-Zusammen

Видео транскрипция

Въз основа на наученото в последното видео, как ще именуваме тези две молекули тук. Да започнем със синята. Първото нещо, което прави впечатление, е, че това е алкен. Тук имаме двойна връзка. Така че веднага можем да запишем, че ще завършва на "-ен". После трябва да определим най-дългата въглеродна верига. Изглежда е тази тук. Един, два, три, четири, пет, шест, седем въглеродни атома. Значи ще имаме "хепт-" като представка на нашия алкен. Само ще го запиша малко по-вляво. Сега трябва да определим мястото на двойната връзка. Винаги искаме да започнем да номерираме въглеродите от този край, който е по-близо до двойната връзка. Двойната връзка е по-близо до този край на веригата. Започваме номерирането от тук. Значи едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Двойната връзка започва при въглерод номер три. Значи това е хепт-3-ен. Имаме и функционална група. Имаме метилова група, която е на номер четири. Значи е 4-метилхепт-3-ен. Но все още не сме отчели всичко, което става от двете страни на двойната връзка. Дали функционалната група е по-близо от двата края на двойната връзка, или са по-далеч една от друга. За да направим това, първо трябва да определим групата с по-висок приоритет от двете страни на двойната връзка. Отдясно на двойната връзка... ще го оградя в цикламено и от двете страни... отдясно на двойната връзка имаме само една функционална група, ето тази. Това е етилова група. Това е очевидно. Няма друга функционална група, свързана с този въглерод. тук има само водород. Отляво е по-малко очевидно. Имаме две функционални групи от гледна точка на този въглерод. Имаме метилова група, която вече показахме, но имаме и тези три въглерода ето тук. Това е пропилова група. Сега трябва да определим най-високо приоритетната група, като ще използваме правилото на Кан-Инголд-Прелог, което учихме преди няколко видео урока. Тук буквално отиваш при този въглерод, определяш с какво е свързан и после сравняваш атомните номера. Но тук и в двата случая имаме въглерод и въглерод. И тук е въглерод и въглерод. Значи атомните номера са еднакви. След това отиваме една връзка по-нататък, за да видим кой е свързан с атом с по-висок атомен номер. Този въглерод е свързан с въглерод, което е по-висок атомен номер. Този въглерод е свързан само с три водорода. Този има два водорода и един въглерод. Понеже е свързан с друг въглерод, той има по-висок приритет. Пропиловата група е функционалната група с по-висок приоритет. Сега, когато опитваме да решим дали е entgegen или zusammen, гледаме тези две групи. Виждаме, че те стоят от една и съща страна на двойната връзка. И двете са над въглеродите. Те са по-близо една до друга. Значи молекулата е zusammen. Което в някаква степен можеш да оприличиш на цис, но цис и транс не се използват, когато имаш повече от две функционални групи. В този случай имаме три. Можем да наречем това Z-4-метилхепт-3-ен. И това е така, защото функционалните групи с най-висок приоритет са от едната страна на двойната връзка. Сега да видим този пример. Някой беше коментирал правилно, че съм записал грешно zusammen в предишното видео. То се пише така: zusammen. Аз го бях записал с две s и едно m. Моля за извинение. Аз не говоря немски. Но все пак мисля, че трябваше да се извиня. Сега да именуваме това нещо направо тук. Първото нещо: това отново е алкен. Да определим най-дългата въглеродна верига. Тук има един, два, три, четири, пет, шест, седем, осем въглеродни атома. Двойните връзки са по-близо до левия край. Значи започваме да номерираме от него. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Значи главната верига е "окт-"... ще си оставя малко място... това е окт-3-ен. После имаме една функционална група, която се разклонява от основната верига. Имаме този бром, който е точно тук при третия въглерод. Значи ще го наречем 3-бромоокт-3-ен. И сега трябва да определим дали е entgegen или е zusammen. Поглеждаме въглерода отдясно, като е очевидно, че това е единствената функционална група. Тук имаме само водород. Ще го оградя в цикламено. Отляво имаме две функционални групи. Имаме това... имаме бром, който е точно тук. После имаме тази пропилова група. И понеже пропиловата група е по-голяма, може да се изкушиш да кажеш, че тя има по-висок приоритет. Но си спомни правилото на Кан-Инголд-Прелог, според което по-висок приоритет има по-високият атомен номер. Бромът има атомен номер 35. Въглеродът има атомен номер 6. Значи бромът е с по-висок приоритет. Значи това е функционалната група с по-висок приоритет. За да решим дали е entgegen или zusammen, трябва да видим как са разположени групите с по-висок приоритет. Те са на противоположните страни на двойната връзка. Тази е отгоре. Тази е отдолу. Те са разделени, което е entgegen. Значи записваме това като Е-3-бромокт-3-ен. Е е за... само малко да си припомним: entgegen, това е дума, която обичам да произнасям – entgegen. Това е.