If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:8:27

Видео транскрипция

Досега именувахме само алкани. Там имаше само единични връзки. Нека да разширим нашия "репертоар" и да именуваме някои алкени. Да видим първо тази въглеродна верига. Тук съм поставил всички водородни атоми, просто за да си припомним, че всичко, което представяме с чертички, всъщност представлява нещо подобно. Когато започнеш да срещаш двойни връзки, като ще го обясня подробно малко по-късно, започва да има повече значение да покажеш заместителите, защото защото има различни начини да бъдат подредени. Защото тези двойни връзки, можеш да си представиш, те са по-неподвижни, няма толкова въртене около тях. Но сега не мисли много за това. Просто да се опитаме да именуваме. Както винаги, първо да определим най-дългата въглеродна верига. Тук има само една въглеродна верига. Тук има един, два, три, четири, пет, шест, седем въглерода във веригата. Значи ще имаме "хепт-", което е за седем въглерода. Но това няма да бъде хептан. Хептан означава, че всички връзки са единични. А тук имаме двойна връзка, така че това е алкен. Това тук ни казва, че имаме алкен, а не алкан. Когато имаме двойна връзка, това е алкен. Тройна връзка – алкин. Ще говорим за това и в бъдеще. Това е "хепт-" и ще сложим окончание "-ен", но не сме уточнили къде е двойната връзка и не сме номерирали въглеродите. Когато имаш алкен като този, започваш да номерираш най-близко до двойната връзка, точно както при алкиловите групи, сякаш това е странична въглеродна верига. Този край е по-близо до двойната връзка, така че ще започнем от него. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Двойната връзка е между две и три, и за да уточним мястото ѝ, започваме от най-ниския номер. Значи тази двойна връзка е на две. Това е хепт-2-ен. Това ни казва, че имаме въглеродна верига със седем атома, която има двойна връзка, започваща... "-ен" ни казва, че има двойна връзка. Ще го запиша. Значи тази двойна връзка тук, това ни го казва "-ен". Двойна връзка между два въглерода, това е окончанието "-ен". Двойната връзка започва... ако започнеш от тук... двойната връзка започва от въглерод номер две и отива до въглерод номер три. Сега може да попиташ: "А ако имаме повече от една двойна връзка?" Ще направя набързо един пример. Да кажем, че имам нещо като едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Това е същата молекула. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Както е тук горе, ще бъде нещо ето такова. И ако имам друга двойна връзка тук? Как ще го покажем? Отново тук имаме седем въглерода. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Така че това отново ще бъде "хепт-". И отново ше бъде алкен, така че записвам тук "-ен". Отново започваме да номерираме от най-близкия край до двойната връзка. Значи едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Но сега имаме двойна връзка, започваща от две до три, Значи ще е хепт-2-. Но имаме и втора двойна връзка, започваща от четири до пет, затова става хепт-2,4-ен. Това е ето тази молекула. Понякога това е... бих казал правилното именуване, само да го познаваш, ако го срещнеш. Понякога някой ще напише вместо хепт-2-ен, 2-хептен, защото е по-лесно за произнасяне. И от това ще можеш да начертаеш това тук, така че това ти дава същата информация. Подобно на това, тук може да кажат 2,4-хептен. Но ето това е специалният, правилният начин за именуване. И трябва да знаеш, че 2 и 4 се отнасят за окончанието "-ен", което се отнася за двойни връзки. Да направим още няколко примера. Тук имам двойна връзка, също така имам и странични вериги. Да видим как ще се справим с всички тези неща. Първо, коя е най-дългата въглеродна верига? Имаме едно, две, три четири, пет, шест. Сега можем да тръгнем и в двете посоки, няма значение коя. Седем въглерода или седем въглерода. Да започнем номерирането от края, най-близо до двойната връзка. Двойната връзка всъщност е с най-висок приоритет пред всякакви други групи. Така че да дадем приоритет... пред всички други групи. В бъдеще може да има и други групи, които ще имат по-висок приоритет. Но двойната връзка има по-висок приоритет от тази странична верига, тази метилова група. В този случай няма значение, ще започнем да номерираме от този край. Това е въглерод едно, въглерод две, въглерод три, въглерод четири, пет, въглерод шест и въглерод седем. Отново имаме "хепт-". Имаме двойна връзка, която започва от втория въглерод до третия. Ето тук, двойна връзка от втория до третия въглерод. Значи това е хепт-2,3-ен... извинявам се, не е 2,3, а е 2-ен. Не се записват двата края. Ако имаше три, значи трябваше да има още една двойна връзка тук. Това е хепт-2-ен. После имаме метилова група тук, която също е при втория въглерод. Това е тази метилова група при втория въглероден атом. Така че става 2-метил-хепт-2-ен. Това е хепт-2-ен, тази цялата част тук, означава, че има двойна връзка, която започва при втория въглерод, ако номерираме отдясно. После имаме метилова група, която също е свързана с втория въглероден атом. Хайде да направим още един пример. Тук имаме пръстен, като отново коренът зависи от най-дългата верига или най-големия пръстен. Основният пръстен е най-големият, имаме едно, две, три, четири, пет, шест въглерода. Значи имаме корен "хекс-" за това ядро на молекулата. Понеже е циклично, ще бъде циклохекс. Нека да го запиша. Ще бъде циклохекс. Но тук има двойна връзка. Значи е циклохекс-ен, циклохексен. Ще използвам различен цвят. Тук имаме двойна връзка, затова имаме окончание "-ен". Сега сигурно се чудиш: "Сал, защо не номерирахме това -ен?" Защото, когато имаме една двойна връзка в пръстен, тогава се приема, че двойната връзка започва при въглерод номер едно. Когато запишеш просто циклохексен, тогава... Циклохексенът ще изглежда точно така. Ето така. Не е нужно да показваш къде се намира. Просто една от тези връзки е двойна. Но тук имаме и други заместители, по определение, съгласно правилният начин, единият край на двойната връзка е въглерод едно, а ако на някой от тези краища има заместител, то определено той ще бъде въглерод едно. Така че тук и двата въглерода са кандидати за номер едно, но от този край има и метилова група. Ще започнем номерирането от тук, като после номерираме по посока на другия край на двойната връзка. Едно, две, три, четири, пет, шест. Значи имаме три метилови групи, една е на първо място. Ще оградя тези метилови групи. Тук има метилова група. Тук има метилова група. Това е само един въглероден атом. Имаме три метилови групи, така че това ще бъде... Това е едно, това е четири и това е шест. Значи 1, 4, 6. Имаме три метилови групи, значи е триметил-циклохексен. 1, 4, 6-триметилциклохексен. Ето това е, надявам се, че намираш урока за полезен.