If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 9: Ароматни съединения

За този раздел

Характерната електронна структура на ароматните съединения води до някои специфични химични свойства. Ще разгледаме как се образуват наименованията на производните на бензена, стабилността на ароматните съединения, електрофилното ароматно заместване и нуклеофилното ароматно заместване.

Дали циклохексатриена ще ухае така приятно, ако има различно име? В този урок Сал и Джей обясняват как се образуват наименованиета на бензеновите производни, циклични молекули, които понякога имат сладка миризма и се изоплзват за синтез на експлозиви и пластмаси.