Основно съдържание

Раздел: Алкани, циклоалкани и функционални групи

Учи

За този урок

Свойствата на органичните молекули зависят от структурата им, а познаването на имената на органичните съединения ни помага да общуваме на един език. Ще разгледаме различни аспекти на молекулната структура, включително най-важните функционални групи и структури.