If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изобразяване на конформационните изомери "стол"

Как се изобразяват двата конформационни изомера "стол" на циклохексана.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Хайде да се поупражняваме да построяваме конформациите "стол". Първият начин да го направим, е като започнем с две успоредни отсечки, които са изместени една спрямо друга. Нека да покажа какво имам предвид. Това е едната линия и това е другата линия. Те са успоредни, но са леко изместени една спрямо друго. После правим две хоризонтални прекъснати линии, така че горната прекъсната линия да е на нивото на тази горна точка. Тук правя прекъсната линия. Сега ще направя още една прекъсната линия тук долу, която е на нивото на тази точка тук долу, така че да стигне до тук. После правим още един комплект успоредни линии. Започвам от тази точка тук, където се пресичат с прекъснатата линия, започвам от горната прекъсната линия надолу към долната прекъсната линия, ето така, и сега трябва да направя една успоредна линия на тази ето тук. Започвам от тази прекъсната линия и отивам до тази точка тук. И накрая трябва да свържа точките, като започвам от тази точка тук и после от тази точка тук, и това е нашият въглероден скелет, и ако съм го начертал правилно, тук трябва да има три двойки успоредни линии в нашия въглероден скелет. Да се върнем към този чертеж тук, и нека да покажа успоредните линии. Започнахме с тези двете, значи тази връзка и тази връзка, започнах с тях. После направих... нека да сменя цветовете, за да можеш да виждаш, после направихме тази двойка успоредни линии, и накрая направих последната двойка, ще ги повторя в синьо, значи тази линия и тази са успоредни. Така получаваш въглеродния скелет и след това трябва да добавиш съответните групи. Сега говорим за циклохексан, така че имаме само водородни атоми. Първо ще поставим водородните атоми, които наричаме аксиални, аксиалните групи можеш да разглеждаш така, че ако това е земята, представи си, че това е земното кълбо и това ще са оси, които излизат направо нагоре и надолу. Значи тези водороди отиват право нагоре и надолу и се наричат аксиални водороди. Ще започнем с този въглерод тук, ще го означа като въглерод едно, така че, ако това е въглерод едно, ще поставя един аксиален водород, който отива право нагоре. След това отиваме при въглерод две, ето този тук, където има аксиален водород точно надолу. Отиваме при въглерод три и тук има аксиален водород точно нагоре. Въглерод четири има аксиален водород право надолу. При въглерод пет ще бъде нагоре и при въглерод шест аксиалният водород ще бъде право надолу. Виждаш, че ги редуваме. Ако започнем с въглерод едно, започваме с аксиален водород, нека да поставим аксиалните водороди на нашия циклохексан, или на нашата конформация стол. Това тук е въглерод едно. Ще направя чертичка право нагоре и поставям един водород. Отиваме при въглерод две. Правим чертичка право надолу и поставяме водород. Въглерод три, правим чертичка право нагоре и поставяме водород. Въглерод четири, поставяме чертичка право надолу и водороден атом. При въглерод пет чертичката е нагоре и поставяме водорода, и накрая при въглерод шест е надолу и поставяме нашия водород. Сега трябва да помислим за екваториалните водороди. Ако започнем от въглерод едно, това ще бъде този водород ето тук. Въглерод две, ето този водород. Те се наричат екваториални, защото можеш да ги разглеждаш като успоредни на екватора на пръстена. Ако това е Земята, знаем, че това е нейният екватор. Значи тези са ето така настрани и също се редуват. При въглерод едно екваториалният водород е надолу спрямо равнината на пръстена. При въглерод две екваториалният водород е нагоре спрямо равнината на пръстена. Значи започваме с надолу, после нагоре, при въглерод три трябва да бъде надолу. При въглерод четири това е нагоре. При въглерод пет е отново надолу. При въглерод шест трябва да е нагоре, просто си представи, че всички тези водородни атоми са успоредни на екватора на пръстена. Хайде да поставим екваториалните водороди на нашата конформация стол. Започваме при въглерод едно и тук ще бъде надолу, екваториално надолу, правим чертичка надолу и поставяме водород. После отиваме нагоре. Значи при въглерод две това е нагоре. Редуваме ги, при въглерод три това ще бъде надолу, поставяме водорода. При въглерод четири ще бъде нагоре и поставям водорода. При въглерод пет е надолу и поставяме водорода. При въглерод шест е нагоре и поставяме още един водород. Тези затрудняват най-много учениците, затова мисли за успоредните линии, които начертахме по-рано, за да те насочват. Нека да ти покажа какво имам предвид. Започнахме с тези успоредни линии в жълто ето тук, така че ако ги погледнеш, ти имаш ето тези тук, нали? Те също са успоредни. Тази е успоредна и тази е успоредна. Можеш също да погледнеш и тези в червено, ще ги оцветя отново, тази двойка успоредни линии, тези двете ето тук. Това са тези водороди, нали? Или би трябвало да кажа тези групи. Те трябва да са успоредни. И накрая да видим тези сините. Ще ги повторя отново. Ще използвам по-тъмно синьо, за да се виждат по-добре. Значи това са тази и тази, те са успоредни. Виждаме също, че тези също трябва да са успоредни. Има и друг начин, който може да ти е полезен. Ако погледнеш чертежа вдясно, там някои от връзките ще направя във виолетово. Когато го направя, ще ти изглежда познато. Вече си виждал/а това във видеото за конформациите на етана. Имаше конформация "дърводелска стойка", скосената конформация. Ще го направя тук, за да го видиш по-добре. Тук имаме скосената конформация на етана, която е удобна, когато се чудиш как да направиш различните връзки в конформацията стол. Можеш да използваш който начин ти харесва. Виждал съм много начини за построяване на конформацията стол. Много ученици си намират свой собствен начин да я направят. Така че ползвай какъвто искаш начин, само подходи с внимание и постоянство. Отдели малко от времето си и се упражнявай много. Сега да видим другата конформация стол, която ще начертаем. За другата конформация стол ни трябват малко упражнения. Започваме по същия начин, който видяхме преди. Започваме с две успоредни линии, които са леко изместени една спрямо друга. Този път обаче те ще имат друга посока, различна от първия път. Хайде да направим тези успоредни линии. Това е едната, това е другата, ето така. Надявам се, че са успоредни. Сега ще направя прекъсната линия, хоризонтална прекъсната линия, която просто докосва тази точка тук горе, Тук в горния край на линията, която начертахме. Тези прекъснати линии, запомни, те само ни помагат. Те не са част от нашата конформация стол. Долу правим друга прекъсната линия, която минава през тази долната точка. Сега свързваме горната прекъсната линия с долната прекъсната линия. От горе до долу, и после от долу до горе. Накрая просто съединяваме точките. Значи от тази точка правим линия до тук, и после правим една успоредна линия от тази точка до тази точка. Увери се, че всички двойки линии са успоредни. Имаш три двойки успоредни линии. Първата двойка успоредни линии, които направихме, са тези тук горе ето тези в жълто. После, в червено, отиваме от тази точка до този точка и после от тази точка до тази точка, в червено. Те трябва да са успоредни. И накрая, в синьо, тази синя линия трябва да е успоредна на тази синя линия. Провери дали имаш три двойки успоредни линии, които съставят въглеродния скелет. Това ще бъде въглерод едно, ето тук, ще видим защо в следващото видео. Сега да поставим заместителите. В този случай това са само водородни атоми. При въглерод едно започваме с аксиален водород надолу. Значи поставяме аксиален водород, сочещ надолу. Това е обратното на това, което направихме в другата конформация стол. При първия въглерод в другата конформация започнахме с аксиален водород нагоре, а сега започваме с аксиален водород надолу. Значи тук поставяме водород, който отива надолу, и се преместваме при въглерод две. Това тук е въглерод две и можеш да видиш, че сега имаме аксиален водород нагоре. Значи при въглерод две имаме аксиален водород нагоре. Въглерод три ще бъде този. Виждаме, че тук имаме аксиален водород надолу. Отново, просто ги редуваме. При въглерод четири имаме аксиален нагоре. Правим водорода аксиален нагоре при въглерод четири. При въглерод пет е аксиален надолу. Накрая при въглерод шест имаме водород, който е аксиален нагоре. Сега да сложим екваториалните водороди, което е малко по-трудно. Ще използвам различен цвят, за да можеш да виждаш. Но всъщност нека да остане жълт, защото тези екваториални водороди са успоредни на тази двойка линии, както и на тази тук. Поставям първия екваториален водород нагоре. Тази линия е насочена нагоре спрямо равнината, така трябва да я разглеждаш. Започваме при въглерод едно и имаме екваториален нагоре. Правя тази чертичка и поставям водорода. При въглерод две... вече имаме този водород нагоре, затова тук ще имаме екваториален надолу. Това е екваториален надолу и тази чертичка трябва да е успоредна на тези, които са в червено. Тази линия трябва да е успоредна на тези в червено, както вече видяхме, и поставяме водорода. Значи това е екваториален надолу. При въглерод три ще имаме екваториален нагоре. Ще използвам различен цвят. Имаме екваториален нагоре при въглерод три. Използвам синьо, защото тези линии са успоредни на тези сините. Сега имаме екваториален нагоре при въглерод три. Да се върнем към този чертеж и да сложим водорода, ето го нагоре. И отново редуваме. Започнахме с екваториален нагоре, после екваториален надолу... нека да направя този водород... и после екваториален нагоре, следва екваториален надолу. Екваториален надолу при въглерод четири. При въглерод пет имаме нагоре, ето така. Това трябва да е успоредно на тези червените. Това е едно от нещата, които са трудни за учениците. Отново, успоредно на червените. Това трябва да го прави по-лесно. Да поставим тук водорода нагоре, и накрая въглерод шест. Виждаш, че тук е екваториален надолу, предполагам, че ще е в синьо, хайде да го направя както трябва. Значи това е успоредно на всички други сини линии. Имаме още един водород, който е екваториален надолу, нека да го поставя и него тук. Това не стана много добре, ще го направя отново. Трябва опит и упражнения, нали? Упражнявай се да правиш конформации стол, и двата вида.