If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Идентифициране на функционалните групи

Как се идентифицират функционални групи в органични съединения.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Сега ще се упражним в определянето на функционални групи в различни съединения. Молекулата тук отляво се среща в парфюмите и сега ще разгледаме някои от функционалните групи, за които говорихме в предишните видеа. Тук има двойна връзка въглерод-въглерод, и ние знаем, че това означава, че това е алкен. Значи това е алкен. Тук имаме друг алкен, нали имаме още една двойна връзка въглерод-въглерод. Каква е тази функционална група? Имаме ОН и после имаме остатъка от молекулата, значи ROН. ROH е алкохол, значи в това съединение имаме алкохолна група. Сега да разгледаме аспирина. Какви функционални групи има в аспирина? Имаме ароматен пръстен. Това е арен, значи в аспирина има аренова функционална група. А каква е тази тук? Имаме ОН, като кислородът е свързан директно с карбонилна група. Хайде да го напишем. Имаме ОН, като кислородът е свързан директно с въглерод, който е свързан с двойна връзка с кислород, и това е останалата част от молекулата, така че можем да определим това като карбоксилова киселина. Ще го запиша тук. Това е карбоксилова киселина. Добре, следващата функционална група. Имаме кислород, кислородът е свързан директно с карбонилна група. Имаме въглероден атом, свързан с двойна връзка с кислород. Хайде да го запишем. Имаме кислород, свързан директно с карбонилна група, и после към този кислород е останалата част от молекулата, всичко това тук, от другата страна на карбонилната група имаме още една R-група. Нека да го запиша, това е естер. RO, С с двойна връзка с О, R, това е естер. Тук имаме естерна функционална група в молекулата на аспирина. Да видим какви грешки обичайно правят тук учениците. Едната е, че учениците казват, че карбоксилната киселина е алкохол. Тук ще напиша една карбоксилна киселина, за да видиш за какво говоря. Понякога учениците поглеждат и казват: виждам ОН, виждам останалата част от молекулата, това не е ли алкохол? Но понеже кислородът е точно до карбонилната група, това е карбоксилна киселина. Ето това е пример за карбоксилна киселина. Ако преместим ОН по-далече от каробинлната група, ако го направя ето така. Това е карбонилната група, а ОН го преместих по-далече, сега вече имаме алкохол, тук имаме ОН-група и после останалата част от молекулата. Значи това е... ще използвам различен цвят. Сега вече имаме алкохол, това е алкохол. А какво ще бъде това? Имаме карбонилна група и после имаме R-група от едната страна и R-група от другата страна. Това е кетон, нека да го напиша. Когато имаме карбонилна група и R-група от едната страна и R-група от другата страна, те може да са еднакви, или да са различни. Понякога може да видиш написано R' (R прим). Това е кетон. Значи сега имаме кетон и алкохол, две функционални групи в едно и също съединение. Надявам се, че виждаш разликата между това съединение и това. Това е карбоксилна киселина, а това е кетон и алкохол. Друга грешка, която често съм виждал, е с тази функционална група тук при аспирина, учениците виждат този кислород тук и казват: имам кислород, после имам R от едната страна, и имам R от другата страна. Значи R-група от едната страна на кислорода, и R-група от другата страна на кислорода, това не е ли етер? Да, ROR представлява етер, обаче тук имаме карбонилна група. Ето тази карбонилна група тук до кислорода го прави естер. Как мога да го направя етер? Ще напиша отново формулата тук. Първо слагам пръстена, после слагам двойните връзки малко по-различно от тук, но това няма значение в случая, и после слагам нашата карбоксилна група ето тук. Сега, като слагам кислорода, ще махна тази карбонилна група. Тази карбонилна група изчезва и сега имаме етер. Значи това наистина сега е етер, имаме кислород, имаме R от едната страна и имаме останалата част от молекулата от другата страна, така че сега това е етер. Надявам се, че виждаш разликата. Виж карбонилната група точно до кислорода, това прави съединението естер. Друга често срещана грешка е, че учениците смесват тези две функционални групи, така че нека да ги разгледаме в тези молекули тук. Започваме с бензалдехид, като името веднага ни подсказва каква е функционалната група, това е алдехид. Първо имаме ароматен пръстен, арен, и после имаме алдехид. Имаме карбонилна група и имаме водород, който е свързан директно с въглеродния атом от карбонилната група. Имаме R-група и после имаме каробнилна група, след това имаме водород, свързан директно с въглерода от карбонилната група, значи това е алдехид. Ако махнем водорода и сложим на негово място СН3, това е съединението вдясно, в което имаме СН3, свързано директно с въглерода от карбонилната група. Имаме R от едната страна, карбонилна група и после пак R, значи R, С двойна връзка О, R, това е кетон. И можеш да познаеш от окончанието на името, че в това съединение има кетон. Отново, разликата е малка, но е много важна и много ученици се объркват. При алдехида има водороден атом, който е директно свързан с въглеродния атом от карбонилната група, но ако няма водород, тогава говорим за кетон, значи R, С двойна връзка О, R e кетон. Накрая , да видим едно гигантско съединение, с много и най-различни функционални групи, и да видим дали можем да определим какви функционални групи има в молекулата. Това съединение се нарича атенолол. Това е бетаблокер. Това е лекарство за сърце. Да видим за някои функционални групи, които вече познаваме. Тук имаме този ароматен пръстен, следователно има арен в атенолола. Ще го напиша тук. После имаме кислород, имаме R група от едната страна на кислорода и R от другата му страна. Значи ROR, знаем, че това е етер. Значи в съединението има етерна група. После имаме ОН и следва останалата част от молекулата. ROH е алкохол. Значи тук имаме алкохолна група. После имаме азот с несподелена електронна двойка. От едната му страна има R, и от другата му страна има R. Значи това е амин. Имаме амин. И накрая, ето тук вляво, това е доста объркано. Имаме азот с несподелена електронна двойка, което ни изкушава, да кажем, че това е амин. Но този азот е точно до карбонилна група, така че не е амин. Това е амид. Значи това е амид, доста хора го произнасят иначе (на английски). Значи това не е амин. Да поговорим още малко за разликата между амид и амин. Тук ще напиша едно друго съединение, където имаме NH2 и после имаме карбонилна група. Тук имаме азот, свързан директно с въглерода от карбонилната група. Точно това го прави амид. Можем да преместим тези електрони ето тук, и да преместим тези електрони при кислорода. Тук е възможно да имаме резонанс при тази молекула. Значи това е амид. Ако преместим азота още по-далече от каробнилната група, ще го направя ето тук. Значи имаме нашия карбонил, а сега азотът е по-далече. Вече нямаме резонанс, нали? Не можеш да направиш резонансна структура, която да показва делокализацията на несподелената електронна двойка на азота. Значи сега имаме амин, това тук е амин. Нека да сменя цветовете, ще използвам синьо. Това е амин. Каква ще бъде тази функционална група? Имаме карбонил и после R-групи от едната страна и от другата страна, значи това е кетон. Това е кетон и амин. А ето тук имаме амид, увери се, че правиш разлика между тях. Виждал съм много умни ученици да не могат да различат тези две функционални групи.