If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Още функционални групи

Преглед на функционалните групи, съдържащи карбонил.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Всички функционални групи в това видео съдържат двойна връзка въглерод - кислород, която се нарича карбонилна. Можеш да видиш такава двойна връзка въглерод-кислород в тази функционална група, а ето тук има друга в тази функционална група, ето още една тук долу. Първата функционална група се нарича алдехидна. Алдехидите имат R-група от едната страна на карбонилната група и водород от другата страна на карбонилната група. Като пример да видим това съединение. Това е нашият карбонил, двойната връзка между въглерод и кислород, от тази страна имаме водород, свързан директно с карбонилния въглерод. От лявата страна имаме тази R група въглеродът от карбонилната група е номер едно, той получава възможно най-малкия номер, после този въглерод получава номер две, този въглерод е номер три и този въглерод е номер четири. Имаме алдехид с четири въглеродни атома. Как ще се нарича той? Знаем, че алкан с четири въглеродни атома е бутан, значи едно, две, три и четири, знаем, че това съединение се нарича бутан. Алдехидите имат окончание -АЛ, така че когато видиш окончание -АЛ, това означава, че имаш алдехид. Значи добавяме окончанието -АЛ, и наименованието става бутанал. Ще го запиша тук, това е бутанал. Сега да видим кетоните, те имат R-група от едната страна на карбонила, и R-група от другата страна на карбонила. Като пример за кетон ни е дадено това съединение. Номерираме го, като даваме на карбонила най-малкия възможен номер, значи започваме да номерираме от лявата страна на молекулата, това става въглерод номер едно. Въглеродът в карбонилната група става номер две. Това е въглерод номер три, а това е въглерод номер четири и това е въглерод номер пет. Имаме кетон с пет въглеродни атома. Алкан с пет въглеродни атома... ще го напиша ето тук, това се нарича пентан, значи това е пентан. При кетоните имаме окончание -ОН, което показва, че това е кетон. Значи към пентан добавяме окончанието -ОН. Това ще бъде пентанон. Трябва да покажем и мястото на карбонилната група. Тя е при втория въглероден атом, затова трябва да напишем 2-пентанон. Това е така, защото можем да напишем друга молекула пентанон, но там карбонилната група може да е при третия въглерод, ще го напиша ето тук, едно, две, три. Това съединение е 3-пентанон, като 3-пентанон и 2-пентанон са различни съединения, затова трябва да укажем мястото на карбонилната група. За алдехида тук горе, не трябва да показваме, че алдехидната група е при първия въглероден атом. Това е единственото място, където тя може да бъде. Обърни внимание, че при алдехида този водород е свързан директно с въглеродния атом от карбонилната група, докато при кетоните, ако погледнем карбонилната група тук, имамем въглероден атом от едната страна, виж Н3 от едната страна, и имаме въглероден атом от тази страна, директно свързан с въглеродния атом от карбонилната група. Това е разликата между алдехиди и кетони, и много ученици се затрудняват да посочат разликата между алдехиди и кетони. Виж този водород, който е директно свързан с въглерода от карбонилната група, това е алдехид. Следва карбоксилна киселина, карбоксилната киселина има R-група от едната страна на карбонилната група и ОН-група от другата страна. Някои ученици смятат, че това е алкохол отначало, но това не е алкохол. Тук имаме ОН точно до тази карбонилна група и това променя свойствата. Карбоксилните киселини имат различни свойства от алкохолите. Като пример за карбоксилна киселина, тук отдясно знаем, че нашият въглерод от карбонилната група получава номер едно, значи това е въглерод едно. Това е въглерод номер две, въглерод номер три и въглерод номер четири. Това е карбоксилна киселина с четири въглеродни атома. Алкан с четири въглеродни атома е бутан, така че добавяме окончанието -ОВА киселина и получаваме бутанова киселина като име на това съединение. Това е едно от наименованията, едно от възможните имена на тази молекула е бутанова киселина. Вероятно най-известната карбоксилна киселина е тази, която има два въглеродни атома, ще я направя набързо, и това е т.нар. оцетна киселина. Оцетът е разреден разтвор на оцетна киселина във вода. Следващата функционална група е ацилхалид, но можеш да я наричаш и ацидхалид, и ще говориш често за ацидхлориди в органичната химия, това е двойната връзка въглерод-кислород, от едната страна имаме R-група, а от дясната страна имаме хлор. Ацилхлоридите се получават от карбоксилни киселини, така че това е пример за производно на карбоксилова киселина, и един пример за ацилхалид е отдясно, имаме карбонилната група, после имаме халогенния атом, и причината да обичам да ги наричам ацилхалиди е тук точно отляво, тази ацилна група, а отдясно имаме халоген, така че това е ацетилхлорид, едно от имената на това съединение, но можеш да ги наричаш и ацидхлориди. Това са производни на карбаксилните киселини, и някои преподаватели предпочитат термина ациди. Следващата функционална група е ациден анхидрид (киселинен анхидрид). Тук имаме карбонилна група, това е R-групата, но вместо хлор или друг халоген имаме всичко това тук отдясно. Значи това е ациден анхидрид или просто анхидрид. Това също е производно на карбоксилна киселина. Можеш да получиш киселинен анхидрид от карбоксилова киселина и примерът ни тук отдясно е на оцетен анхидрид. Следващата функционална група се нарича естерна. Естерите са друга група производни на карбоксилните киселини. При карбоксилната киселина има водород на това място, а сега имаме R-група, имаме нашата карбонилна група, имаме O-R и после имаме R отляво, така че това е естер. Тук имаме пример на естер, където имаме етилова група вместо водород, така че за оцетната киселина... ще напиша отново формулата на оцетната киселина. Оцетната киселина има тук водород, а сега имаме етилова група, и веднага разбираме, че това е естер, а не карбоксилова киселина. Ако искаш да именуваш този естер, имаш етилова група, значи ще бъде етил, и после тази част ще бъде ацетат, така че името е етилацетат. Сега относно наименованията на всички тези, ще ги учиш по-късно, така че не е супер важно да ги именоваме, но все пак е хубаво да започнеш да чуваш тези неща. Накрая, последната функционална група се нарича амидна. Така я наричам аз, но има няколко различни начина да произнасяне на името на тази функционална група (става дума за произношението на английски). Според речника, поне моят речник казва амиди или амиди, това са двата предпочитани начина за произнасяне. Може би ще чуваш едното по-често от другото, защото е по-разпространено. Много преподаватели го произнасят амид, някои от тях много се разстройват, ако не го произнасяш по начина, по който те искат. Чувал съм много варианти за произнасяне на тази функционална група, всякакви неща. Ти я наричай така, както изисква твоят преподавател. Това винаги е най-удачният начин да се справиш с нещата. Сега имаме карбонил, обърни внимание, че имаме азот до въглеродния атом от карбонилната група, който е директно свързан с него. Азотът има несподелена електронна двойка, така че това е амидната функционална група, и тези R могат да бъдат водородни атоми, могат да бъдат въглеводороди, или алкилови групи, така че има много различни примери за амиди. В примера отдясно имаме въглерод при карбонилната група, който ще бъде номер едно, значи това е въглерод едно, това е номер две, това е номер три, това е номер четири. Амид с четири въглеродни атома ще бъде бутанамид. Ще го запиша тук. Това е бутанамид, както предпочиташ да го произнасяш (на английски).