If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Наименования на алкани и циклоалкани, II

Поправка: правилното наименование е 2,2,6,6,7-пентаметилоктан. Във видеото между 6 и 7 погрешно е поставено тире вместо запетая. Създадено от Джей.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Това са правилата за именуване на алкани и циклоалкани. Най-напред се определя най-дългата въглеродна верига и се именува. Хайде да го направим. Най-дългата въглеродна верига в този пример има пет въглеродни атома, което знаем, че е пентан. Втората стъпка е да номерираме веригата, така че заместителите да получат възможно най-малкия номер. Следователно тази верига мога да я номерирам отляво или отдясно. Ако започна отляво, заместителят ще бъде на номер две. Ако я номерирам отдясно, заместителят ще бъде на номер 4, така че ще започна отляво номерирането за този пример, това е съгласно правилото. Определянето и именуването на заместителите е третата стъпка. Знам, че това е метилова група, и тази метилова група е при втория въглероден атом. Значи записвам 2-метилпентан и това е систематичното име по номенклатурата на IUPAC за тази структурна формула. Не трябва да се тревожа за стъпка четири, защото имам само един заместител. Но когато имам повече заместители, ще трябва да ги подредя по азбучен ред. Така 2-метилпентан е правилното име по IUPAC за тази молекула и от това име мога да направя структурната формула. Хайде да направим още един пример. Ще следваме стъпките. Намираме най-дългата верига и я именуваме. Значи имам един, два, три, четири, пет, шест. Най-дългата верига е хексан. Стъпка две: определяне възможно най-ниския номер на заместителите. Отново мога да избера дали да започна отляво или отдясно. В този случай отляво ще имам възможно най-малкия номер за заместителите. Какви са ми заместителите? Имам две метилови групи, значи ще използвам представка. Имам две метилови групи, значи ще ги нарека диметил. Дотук диметилхексан. Тези метилови групи са при втория въглероден атом, затова записвам 2,2-диметилхексан. Когато имаш представка, използваш "ди-" за две, използваш "три-" за три и използваш "тетра-" за четири, "пента-" за пет и "хекса-" за шест. Да направим още един пример с номенклатурата. Да разгледаме тази молекула. Намираме най-дългата въглеродна верига. Да видим, имаме един, два, три, четири, пет, шест, седем въглерода. Името ѝ ще бъде хептан за седем. Значи това е хептан. Номерираме я, така че заместителите да имат възможно най-малък номер. Мога да започна отляво или отдясно. Този път изглежда по-добре да започнем отдясно, което ще даде номер две на нашия заместител, което е по-малко, отколкото ако започнем отдясно. Значи едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Това е хептан. Определяме заместителите и ги именуваме в третата стъпка. При втория въглерод има метилова група, а при четвъртия има етилова група. Кое ще бъде първо? Етиловата или метиловата група? Според четвъртата стъпка подреждаме по азбучен ред. Подреждаме ги по азбучен ред. "е" е преди "м", така че етил ще бъде преди метил. Имаме етилова група при четвъртия въглероден атом, значи става 4-етил. Метиловата група е при втория въглероден атом, така че става 2-метил, ако успея да го сместя тук. Получавам 4-етил-2-метилхептан, което е официалното наименование на тази молекула по IUPAC. А ако имаме нещо такова? Това е малко по-сложно. Първо да видим най-дългата въглеродна верига и колко атома има в нея. Нали? Тук са осем. Това е съвсем същата структура, така че и двете са октан. Номерираме въглеродната верига, така че да имаме възможно най-малките номера. Ако започна отляво, заместителят ми ще е на второ място. Ако номерирам отдясно, ще имам заместител на второ място. Не става ясно веднага кой е правилният начин. Хайде да ги номерираме. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. И отново, едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Хайде да именуваме тези двете и да видим какво се получава. Какви заместители имам отляво? Да видим, колко метилови групи? Имаме общо пет метилови групи. Ще стане пентаметил, значи пентаметилоктан. И двете ще бъдат пентаметилоктан. Тези структури са еднакви, така че името е пентаметилоктан. Къде са метиловите групи? Отляво те са на второ, трето, трето, седмо и седмо място, значи 2,3,3,7,7-пентаметилоктан. Но отдясно метиловите групи са на второ, второ, шесто, шесто и седмо място. Нека да гозапиша. 2,2,6,6,7-пентаметилоктан. Искам да дам на моите заместители най-ниските възможни номера, и тук виждаме, че първият номер тук е две и тук е две, значи са равни. Значи това не действа. Да видим сега следващия номер. Тук имам три, а тук имам две. Винаги искаме възможно най-ниския номер. Понеже две е по-малко от три, значи това е правилното име по IUPAC за тази молекула: 2,2,6,6,7-пентаметилоктан. Това се нарича правило за първата различна точка. Искаме да дадем на заместителите възможно най-малките номера. Щом първите са еднакви, отиваме на вторите и ги сравняваме. Ако и те са еднакви, отиваме на третите и така нататък. В този случай първата различна точка е вторият номер. Хайде да видим циклоалканите. Тук имам един циклоалкан, който можеш да именуваш като алкан с права верига. Първо намираш най-дългата въглеродна верига. В този случай тя е пръстен. Имаме общо шест въглерода в пръстен, което знаем, че е циклохексан. Това е основното име. Циклохексан е основното име. Номерираме пръстена, така че заместителите да имат възможно най-малките номера. Това са моите заместители, знам, че това е етилова група. Искам да номерирам пръстена така, че заместителят да има възможно най-малкия номер, очевидно това е номер едно. Как да обиколим пръстена? За този пример няма значение. Защото ще имаме заместител на едно и също място. Шест въглерода и заместител етилова група при първия въглерод. Мога да нарека това 1-етилциклохексан. Може даже да пропуснем единицата и да кажем просто етилциклохексан, което предполага, че етиловата група е при първия въглерод. Така се именуват циклоалканите. Сега да видим един по-сложен циклоалкан тук. Това отново е циклохексан. Това е основата на наименованието. Това е циклохексан. Мога да го напиша тук долу. След това трябва да номерирам, така че заместителите да получат възможно най-ниските номера. Кой от тези въглеродни атоми да бъде номер едно? Мога да направя този въглерод номер едно, мога да направя и този въглерод номер едно. Правилото за първата точка на различие, ако направим горния въглерод номер едно, тук ще имам два пъти номер едно, докато ако направя долния въглерод номер едно, ще имам само един заместител при него. Съгласно правилото за първата точка на различие, това не може да бъде първият номер. Въглерод номер едно е горният въглерод. Как номерирам пръстена? Мога да мина оттук. Това е едно, две, три, четири, пет, шест, или мога да мина по другия път. Мога да кажа, че това е номер едно, две, три, четири, пет, шест. Кое е правилно? Ако разгледам заместителите, тук имам етилова група при третия въглерод, докато тук имам етилова група при петия въглерод. Значи това отляво е правилният начин за номериране на пръстена, защото така заместителите получават по-малък номер. Сега сме готови да съставим името. Нека да видим всички заместители в първия пример. Имаме две метилови групи при въглерод едно, значи това е диметил. Имаме етилова група при въглерод три, а по азбучен ред първа е етиловата група. Значи имаме 3-етил-1,1-диметилциклохексан, това е официалното име. Понякога учениците се объркват с подреждането по азбучен ред. Трябва да се разглежда корена. Тук сравняваме "е" и "м". "е" е преди "м" по азбучен ред. Представките нямат значение. Така че няма да отчитаме "д" от "ди". Сравнявай етил и метил, и така ще получиш 3-етил-1,1-диметилциклохексан като правилното име по IUPAC за тази молекула. Да видим още един пример. Добре, какво правя сега? Какво правя за този първия? Първо трябва да определя най-дългата въглеродна верига, в случая кой циклоалкан е това. Имаме пет въглерода, значи това е циклопентан. И двата са циклопентан, защото това са еднакви молекули. Къде да поставя номер едно? Мога да сложа тук номер едно и тук номер две. Мога да направя това едно и това две. Хайде просто да дадем име и на двете и после да видим кое от тях е правилното. Значи отляво ще имаме 1-етил-2-метилциклопентан. Отдясно ще бъде 2-етил-1-метилциклопентан. Въпросът е кое от тях е правилно по IUPAC? Правилото за първата точка на различие не действа, защото тук имам едно, където е две, и тук имам едно, където е две, така че няма първа точка на различие. Щом това правило не действа, тогава отиваме на подреждане по азбучен ред, тогава ще попиташ кое от двете ще е първо? Дали етилът ще получи номер едно, или метилът ще бъде номер едно? Щом не действа правилото за първа точка на различие, използваш правилото за подреждане по азбучен ред. Понеже "е" е преди "м", етиловата група ще бъде първа. Значи етилът ще е номер едно, следователно това е правилното име по IUPAC за тази молекула. Да видим още един пример. Как ще наименуваме това съединение? Изглежда доста забавно. Да видим колко въглерода има в най-дългата въглеродна верига. Има един, два, три, четири, пет, шест, седем. Значи има седем въглерода в тази верига. Колко въглерода има в пръстена? Това са един, два, три. В правата верига има повече въглеродни атоми, отколкото в циклоалкана. Следователно ще му дадем име на алкан. Това са седем въглерода, значи ще бъде хептан. Имаме циклоалкан като алкилова група. Ако не беше заместител, щях да го нарека циклопропан. Но това е алкилова група, затова сменям окончанието и става циклопропил. Значи имам циклопропилова група като заместител в хептана. При кой въглерод е тя? Хайде да номерираме веригата. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Циклопропиловата група е при четвъртия въглерод. Значи това е 4-циклопропилхептан. Когато има повече въглероди във веригата, тогава циклоалкана става циклоалкилова група, и после е алканът. Да си припомним примера горе, където имахме циклоалкан с шест въглерода и само два атома в аликолавата група. Тогава го нарекохме алкилциклохексан. А ако са наравно, тогава предимство има циклоалканът. Ако има по шест въглеродни атома и в двете, молекулата ще бъде наречена циклохексан.