If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:13:06

Видео транскрипция

Какво е наименованието на тази молекула? Да започнем с най-дългата верига. Имаме седем въглеродни атома в най-дългата въглеродна верига. Мога да я нарека хептан. Номерирам я така, че заместителят да получи възможно най-малкия номер. В този пример това е без значение дали ще започна отляво или отдясно. И в двата случая получавам четвърто място за заместителя. Но този заместител изглежда различно от тези, които сме виждали досега. Той има три въглерода, но те не са алкилова група с права верига. Ако го разгледам, тук имам три въглерода, но те не са в права верига. Тук имаме разклонения. Това е малко особено. Как да наречем този заместител? Тук долу имам същия заместител, и ще поставя тази начупена линия, за да покажа, че този заместител произлиза от алкан с права верига. И когато даваме име на сложни заместители като този, използваме същите правила, които използваме за именуване на алкани с прави вериги. Първо определяме най-дългата въглеродна верига, която в този случай има само два въглеродни атома. Значи тук имаме етилова група, която се разклонява от основната верига. Значи ще нарека това етилова група. Сега ще я номерирам, така че заместителят да получи възможно най-малкия номер. Имаме едно и две. Какъв е заместителят в нашата етилова група? Това е метилова група, която се разклонява при първия въглерод. Значи ще нарека това 1-метилетил. Добре, сложният заместител се казва 1-метилетил. Ще го добавя към името. Значи при четвъртия въглероден атом имам 1-метилетил. Ще сложа това в скоби. Всичко това се разклонява от четвъртия въглерод във веригата. Значи 4-(1-метилетил)хептан е името съгласно IUPAC за тази молекула. Ако именуваме сложния заместител като 1-метилетил, това е официалният начин на IUPAC, но има и неофициален начин за именуване на тези сложни заместители. Тривиалното наименование на 1-метилетила е изопропил. Това е общоприетото име. Изопропил се използва много често, така че е напълно приемливо да се използва изопропил като име на този заместител. И можеш да кажеш: Това е 4-изопропилхептан, и това ще е напълно правилно. Още едно име по IUPAC. "Изо" означава същото, то следва вероятно от това, че имаш тези две метилови групи, които образуват тази форма на Y. Това е един сложен заместител, който съдържа три въглерода. Хайде да разгледаме и други сложни заместители, които имат общо четири въглеродни атома. Всички тези имат по общо четири въглеродни атома. Ще използвам отново начупена линия, така че ще игнорираме тази част от молекулата и ще ги разглеждаме като алкилови групи. Как да ги наречем? Стъпките са същите. Първо намираш най-дългата верига. Тук най-дългата верига е с три въглерода. Това е алкилна група, така че това е пропил. Когато я номерираш, това ще бъде едно, това е две и това е три. Тук имаме метилова група, която е при първия въглероден атом. Получаваме 1-метилпропил като име на този сложен заместител. Тривиалното наименование е сек-бутил. Бутил е заради четирите въглеродни атома. Да видим следващото: едно, две, три. Когато ги номерирам едно, две, три, виждам, че имам отново пропил. Записвам пропил. Какво имаме към тази група? Имаме метилова група при втория въглерод. Сега ще имаме 2-метилпропил за този сложен заместител. Тривиалнотто наименование е изобутил. Отново бутил идва от общо четири въглерода в този сложен заместител. Изо, понеже имаме тези две метилови групи, така че отново имаме тази форма на Y. Това е изобутил. След това, най-дългата верига има два въглерода и това е етил. Когато номерирам най-дългата въглеродна верига, виждам, че имам две метилови групи, всяка от които е свързана с първия въглероден атом. Значи това е 1,1-диметилетил. Значи официалното име по IUPAC е 1,1-диметилетил. Може да срещнеш и терт-бутил. Терт-бутил се използва даже по-често. Отново, бутил, защото имаме общо четири въглеродни атома. Това са трите варианта за сложен заместител с общо четири въглеродни атома. Сега да видим няколко възможни сложни заместители с пет въглеродни атома. Те са много повече, но това са най-често срещаните. Ще разгледаме тези двата. Отново с пресечена линия ще означа къде е връзката с някакъв алкан с права верига. Отново определям най-дългата въглеродна верига: 1, 2, 3,4. Това ще бъде бутил. Когато я номерираме... 1, 2, 3, 4... Виждам, че при третия въглерод имам метилова група. Значи това ще бъде 3-метилбутил по IUPAC. Нарича се още изопентил. Нарича се изопентил, защото има пет въглерода, и има тази метилова група, заради която напомня Y. Изглеждат подобно. Преди съм срещал и наименованието изоамил. Изоамил и изопентил са допустими наименования по IUPAC. Да видим това тук вдясно. Най-дългата верига: 1, 2, 3. Това ще бъде пропил. Номерираме, 1, 2, 3 и веднага се вижда, че при втория въглерод имаме две метилови групи. Значи това ще бъде 2,2-диметилпропил, или познат още като неопентил, тъй като има пет въглеродни атома. Пак повтарям, има още много, но спирам с тези. Това ти дава представа как можеш да именуваш сложните заместители. И когато даваш имена на сложни заместители, ще ги използваш при именуване на алакани с прави вериги и циклоалкани. Сега да разгледаме един циклоалкан и да видим как можем да го наречем. Имаме пръстен с четири въглеродни атома и имаме общо четири въглерода в тази група. Предимство има циклоалканът. Спомни си от предходното видео, че когато имаш еднакъв брой атоми в пръстена и във веригата, ще го наречеш алкил циклоалкан. Циклоалканът печели. Тук има четири въглерода, така че това е циклобутан. Записвам циклобутан. И след като определиш, че това е циклоалкан, можеш да разгледаш сложния заместител, който има 1, 2, 3 въглерода, следователно е пропил. Когато номерираш този сложен заместител, 1, 2, 3, виждаш, че метиловата група е при първия въглерод. Значи това е 1-метилпропил. Ако искаш, можеш да определиш, че 1-метилпропил се намира при първия въглерод на циклоалкана. Поставяш това в скоби и пишеш 1-(1-метилпропил)циклобутан. Но можеш и да пропуснеш тази единица и да кажеш (1-метилпропил)циклобутан, защото тя се подразбира. Какво е тривиалното наименование за този заместител? 1-метилпропил, ако се върнем тук горе, виждаме, че това е сек-бутил. Значи молекулата може да наречем сек-бутилциклобутан. Нека да го запиша. Сек-бутилциклобутан е допустимо име по IUPAC. Просто зависи. Дали искаш да ползваш официалните правила на IUPAC или ще запаметиш тези тривиални имена. Хайде да направим още един пример. Нека да класифицираме въглеродите. Ще покажа нещо, което се нарича класификация на въглеродните атоми. Тази тема се появява отново и отново в учебниците по органична химия, така че колкото по-рано се запознаеш, толкова по-добре за теб. Значи класификация на въглеродите. Да кажем, че имаме въглерод, свързан с три водородни атома, и след това свързан с друг въглерод в някаква група R. Искам да знам как да класифицирам този въглерод. Той е свързан с още един въглероден атом. Следователно той е първичен. Това тук е първичен въглерод. Ако премахнем един от водородите и свържем тук друга R група. Ще я направя R', за да се различава от първата група R. Сега, класификацията на този въглерод тук, който е свързан с други два въглерода, той се нарича вторичен въглерод. Това тук е вторичен въглерод. И пак ще махна един от водородите. Тук ще добавя R". Искам да класифицирам централният въглероден атом, който сега е свързан с един, два, три други въглероди, и затова се нарича третичен. Това е третичен въглерод. И накрая имам още един вариант, когато махна и последния водород. Сега имам R, R', R" и R'". Каква е класификацията на този въглерод, който сега е свързан с четири други въглероди? Той се нарича четвъртичен. Това тук е четвъртичен въглерод. И когато се питам откъде идват някои от тези общоприети имена, които срещаме, тогава... Когато въглеродът е свързан с два други въглерода, той се нарича вторичен въглерод (secondary). Значи представката е SEC. Нека да се върна горе и да видим дали можем да го намерим в примерите. Ето тук имам въглерод, който е свързан с други два въглерода. Този въглерод е вторичен, ето откъде идва това. Това никога не съм го срещал обяснено в учебник, но то е просто логично. Това пренебрегва факта, че този въглерод всъщност е свързан с пръстен. Това казва, че въглеродът в моя сложен заместител е свързан с други два въглерода, така че той е вторичен въглерод за този сложен заместител. А какво да кажем за третичния? Въглерод, свързан с три други въглерода е третичен (tertiary). Връщам се отново горе и виждам, че тук има логика, защото този въглерод тук, той е свързан с три други въглеродни атома, нали? Значи това е третичен въглерод. (tertiary). Отново пренебрегвам факта, че този въглерод е всъщност свързан с пръстен. Така че ако просто погледнеш този сложен заместител, този въглерод тук е третичен (tertiary), което обяснява откъде идва наименованието. Сега да направим още един пример за класифициране на водородните атоми в тази молекула. Да видим този въглерод. Този въглерод е свързан с един друг въглерод и три водорода. Значи този въглерод е първичен. Този въглерод тук е свързан с два други въглерода, значи той е вторичен. Този въглерод тук е свързан с три други въглерод, значи той е третичен. Този въглерод е свързан с един друг въглерод и е първичен. Този въглерод е свързан с три други въглероди и е третичен. Всички въглероди в пръстена тук са свързани с по два други въглерода, така че всички те са вторични. Това е много важно умение, което трябва да придобиеш, да класифицираш въглеродните атоми. Ще се срещаме с това в бъдещи видеа с различни функционални групи.