If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Именуване на кубан

Системно наименование на кубан. Създадено от Джей.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Тук е показана молекулата на кубана, който е алкан с формата на куб. Ето защо това е една от любимите ми молекули. Мисля, че изглежда страхотно! Във всеки от върховете на куба има един въглероден атом. Има общо осем въглерода. И тук разбира се има и водород, който е свързан с тях, така че молекулната формула е С8Н8. Повечето химици отначало считали, че тази молекула е невъзможна, заради големия брой ъглови връзки, които са в тази молекула. Но тя била синтезирана през 60-те години на миналия век. Считало се, че има голямо бъдеще в медицината и при експлозивите, тъй като тя може да се нитрира и да се получат производни като октанитрокубан или хектанитрокубан, които са потенциални експлозиви. Да видим сега дали можем да определим името на кубана съгласно номенклатурата на IUPAC. Първо да си припомним правилата, които учихме за бицикличната номенклатура. Ако се опиташ да определиш броя на пръстените, трябва да направиш разрези и да видиш колко разреза са необходими за получаване на алкан с отворена верига. Ако започнем с жълтия кубан тук, отляво, започвам да правя разрези на връзките. Да видим колко разреза са нужни, за да получим алкан с отворена верига. Мога да започна с разрез ето тук. Това е първият ни разрез. Следва вторият ни разрез, ето тук отзад. Това е вторият разрез на кубана. Третият разрез ще бъде тук отдясно горе. Сега ще направя и този. Дотук са три разреза. Сега, ако просто продължа, срязвам тази връзка тук и тази връзка тук, разрезите стават пет. Сега имам алкан с отворена верига. Затова бяха нужни пет среза. Значи имаме пет пръстена в кубана, значи това е "пентацикло". Това не се вижда веднага, поне за мен, че тук има пет пръстена в кубана. Сега да запишем пентацикло, наименованието по IUPAC, пентацикло означава пет пръстена. След това отварям скоби, точно както в предходното видео за именуване на бициклични съединения. За да довършим наименованието на кубана, трябва да се престорим, че той е бициклично съединение. Първо трябва да определим предмостовите въглеродни атоми. Въглеродите, които са общи и за двата пръстена. Надявам се, че е очевидно, че това са двата пръстена и това са двата предмостови въглерода, които свързват пръстените. Когато номерираме бициклично съединение, започваме от единия предмостов въглерод и първо изминаваме най-дългия път. Ще започна от този въглерод, ще мина по най-дългия път, който е ето този. Значи това е номер 2, това е 3, това е 4, това е въглерод номер 5, това е въглерод 6 и се върнах при другия предмостов въглерод. Сега е следващият по дължина път. Продължавам, това е въглерод 7, а този отзад е въглерод номер 8. Това са осемте въглерода на кубана. Отново, мога да продължа да се преструвам, че това е бициклична молекула. Следващото нещо е да преброя въглеродните атоми в най-дългия път. Броят на въглеродите в най-дългия път е едно, две, три, четири въглерода. Спомни си, че изключваме предмостовия въглерод, затова тук ще имаме четири, ето така. След това броим въглеродите във втората по дължина верига. Вторият по дължина път е ето този тук. Тук има два въглеродни атома. Записвам тук две. И накрая е броят на въглеродите между двата предмостови въглерода, но в този пример няма въглероди между двата предмостови атома. Затова тук ще бъде нула. Но кубанът не е бициклично съединение, затова трябва да продължим. Да видим как ще продължим да именуваме тази молекула. Сега трябва да видим колко въглерода има между въглерод номер 2 и 5. Тук ще направя прекъсната линия, все едно тук има връзка между тези двата. Няма въглероди между атоми номер 2 и 5. Продължавам обиколката. Тук поставям 0, като пиша 2,5, което казва, че няма атоми между атомите 2 и 5. Продължавам. Да видим между 3 и 8. Когато свържа въглерод 3 и 8, между тях няма други атоми, затова записвам 0, а после 3,8. Ще направя същото и тук отдясно. Между 4 и 7 също няма въглеродни атоми. Записвам 0 и 4,7. Само да изтрия това седем тук. И сме готови със скобите. Последното нещо, което трябва да направиш, когато именуваш полициклични алкани като този, е да определиш колко общо въглеродни атоми има молекулата. Тук те са осем, така че това е октан. Мога да напиша тук октан. И това е името на кубана по IUPAC. То е пентацикло[4.2.0.0(2,5).0(3,8)0(4,7)]октан. Има още няколко молекули, които приличат на молекулата на кубана и също са много интересни. Такава молекула е додекахедрана, който можеш да разгледаш, ако си запленен от молекулата на кубана.