If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Алкани с изопропилова група

Правила за наименованията на алканови вериги, които имат изопропилова група като разклонение. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Хайде да определим наименованието на тази молекула. първото нещо е да определим коя е най-дългата въглеродна верига. Да видим, това е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Или тук, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Виждаш, че това очевидно е най-дългата верига. Да видим тук: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, тези са по-къси. Значи най-дълга е тази: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 въглеродни атома. Това ще бъде алкан, защото има само единични връзки. Алкан с верига от 10 въглерода, значи представката ще бъде "дек-" за десет или това е декан. Ще го запиша тук. Това е декан. Сега да видим групите, които са свързани с този декан. Имаме тази група тук вдясно. Тя има два въглеродни атома. Щом има два въглерода, ще използваме представката "ет-". Спомни си, "мет-" означава един въглерод, "ет-" са два въглерода. И понеже това е група, а не основна верига, това ще е "етил". Тук имаме още една етилова група. Два въглерода са свързани ето тук. Това също е етилова група. И сега, тази група ето тук е наистина интересна. Да преброим въглеродите. Тя има 1, 2, 3 въглерода. Значи това тук има три въглерода. Представката за три въглерода е "проп-". И ти може да кажеш: "Това е пропилова група. Това тук може би е пропилова група." И това няма да е съвсем неправилно. Но трябва да внимаваме повече, когато определяме името. Защото пропилова група означава, че свързването е към края на тази пропилова група. Но ние нямаме свързване към края на пропилова група. Ние имаме свързване към втория въглерод, към средния въглерод. И това е вторичен въглерод. Нарича се вторичен, защото е свързан с два други въглерода. Ако беше свързан с три други въглерода, щеше да е третичен въглерод. Ако беше свързан само с един въглерод, щеше да е първичен въглерод. Тъй като имаме свързване с вторичен въглерод, това понякога се нарича сек-пропилова група. Понякога се нарича изопропил, изопропилова група. По-често ще срещаш изопропил. И двете са общоприети наименование на тази група. Ако искаш да наименуваш това систематично, начинът е много подобен на начина, по който именуваш цяла молекула. Търсиш най-дългата верига. В тази молекула най-дългата верига, ако започнем от мястото на свързването ѝ, е верига с два въглерода. Значи гръбнакът тук е етил. Нека да го запиша. Тук имаме основна верига етил. И после този въглерод можеш да го разглеждаш като група, свързана с основната верига. Започваме да броим точно там, където е свързан към основната верига. Значи това е един въглерод, това са два въглерода. Значи това тук е група с един въглероден атом. Това е метилова група. Значи имаме метилова група, свързана към първия въглерод от етилова група. Системното име за това е... това е не толкова типично за такава малка група като пропиловата група, но можеш да наречеш това 1-метилетил. 1-метилетил е систематичното име на това. Систематичното име... и ти може да кажеш: Защо трябва да правим всичко това за нещо толкова просто, което може просто да наречем изопропил? Това е подходящо за много по-големи или много по-сложни групи, които са свързани към тази верига. Много по-често, и това е причината да се нарича общоприето наименование, ще видиш това наречено просто изопропил. Но понякога ще я видиш наречена сек-пропил или s-пропил. Сега, когато именувахме всички групи, да видим към кои по ред въглеродни атоми са свързани и откъде трябва да започнем да броим. Начинът, по който се прави това, е да започнеш номерирането от крайния въглерод на декановата верига, и започваш от този край, откъдето по-бързо достигаш до някоя група. Ако започнеш да броиш от този край, това ще бъде въглерод 1, въглерод 2, въглерод 3, въглерод 4, въглерод 5. На четвъртия въглерод имаме две групи. Ако започнем оттук, това ще бъде въглерод 1, въглерод 2, въглерод 3, въглерод 4 и въглерод 5. На 5-тия въглерод имаме група и то само една група. И после на 6-тия въглерод имаме две групи. Значи тук достигаме до две групи по-бързо, отколкото ако започнем номерацията от този край. Значи това са въглерод 1, 2, 3, 4, въглерод 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И когато разглеждаме кои групи ще бъдат първи, дали първо етиловите групи или тази изопропилова група ще бъде първа? Тогава разглеждаме първите букви по азбучен ред. Например тези етилови групи започват с "е". "е" е при "и" от изопропил, преди "п" от изо-пропил... обикновено "сек-" и "терт-" се игнорират, когато подреждаме по азбучен ред... "е" също така е преди "м" от метилетил. Значи първи са етиловите групи. Спомни си, че имаме основна верига от 10 въглерода и само единични връзки. Това е алкан. 10 атома въглерод означава, че е декан. Сега да видим къде са етилите. Имаме два етила, значи това е диетил. Ще го запиша – диетил. Трябва да посочим къде се намират тези етилови групи. Едната е при 5-тия въглерод, втората е при 6-тия въглерод. Значи това е 5,6-диетил. 5 се отнася за тази етилова група, а 6 се отнася за тази етилова група. Сега да видим изопропиловата група. Изопропиловата група също е при петия въглероден атом. Значи става 5,6-диетил-5-изопорпилдекан. Ако искаме да използваме сек-пропил вместо изопропил, можем тук да напишем сек-пропил. Ако искаме да напишем систематичното име, можем да го наречем 5,6-диетил вместо изопропил, тук можем да запишем това. 1-метилетил. Сега просто ще го копирам и поставя. Ще копирам това 1-метилетил точно тук. Копирам и поставям ето тук. 1-метилетил. Основната верига е декан, разбира се. Всички тези начини са рационални начини за именуване. Това ще бъде обичайното име, където има изопропил. А тук това е по-стистематично, където го наричаме 1-метилетил.