If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Именуване на циклоалкани

Правила за наименованията на циклоалканите. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да видим дали можем да именуваме тази молекула тук. Както винаги първо ще определим най-дългата въглеродна верига или пръстен, което мисля е доста очевидно тук, защото имаме този много дълъг пръстен, с който можем да започнем. Имаме един, два, три, четири, пет, шест, седем, осем въглеродни атома в пръстен. Можем да го наречем гръбнак, това е гръбнакът на нашата молекула, това е циклооктан. Това е октан, който е цикличен. Това е алкан, защото всички връзки са единични. Значи това е циклооктан. Сега да видим различните разклонения, които са свързани към тази гръбнак. Първо да разгледаме това тук и да определим колко въглеродни атома има. Това са един, два, три, четири въглеродни атома, които са свързани с гръбнака. Когато имаме четири въглерода, представката е "бут-" и имаме пръстен. Значи това е циклобутил. Тук имаме още един циклобутил. Това е още една циклобутилова група. Сега да разгледаме тази група. Колко въглерода има? Има един, два, три въглерода. Представката за три въглерода е "проп-" и това също е пръстен, така че това е циклопропилова група. И сега минаваме на тези две групи ето тук. Виждаме, че това са две еднакви групи. Хайде да преброим въглеродните атоми. Имат по един, два, три, четири въглеродни атома. Щом имаме четири въглерода, представката е "бут-", но тук нямаме пръстен и това не е неразклонена верига, а има форма на "Y". Общоприетото име, когато имаме такава "Y" форма, когато е свързана ето тук към този въглероден атом, когато връзката е към този въглерод, който е свързан с други два, това е изобутилова група, както вече много пъти сме виждали. И това тук също е изобутилова група. Значи това са две изобутилови групи. Сега трябва да видим как ще номерираме основната верига. Връщаме се при основната въглеродна верига, която е циклична, и трябва да решим как да я номерираме. Прието е номерирането да започне от разклонението, което е първо по азбучен ред. Когато ги подреждаме по азбучен ред, ще вземем предвид "С" от "Cyclo" (цикло) и "И" от изобутил. Ако имаше "сек-" или "терт-", щяхме да пренебрегнем "т" и "с" от секбутил и тертбутил, но за изобутил трябва да вземем "и" и "с" от цикло. Когато го разглеждаме по този начин, "с" (лат.) е преди "и", а после от всички тези "с"-та, циклобутил е преди циклопропил или циклооктан. "Б" е преди "п" и "о". Значи по азбучен ред първо идват циклобутилите. Започваме номерирането при кой да е от тях, където е свързан с основната верига. Предполагам, че имаме два варианта, но ще започнем оттам, откъдето ще имаме общо по-малки номера. Нека да помислим. Ако започнем оттук, ако това е въглерод едно, ще достигнем до разклонение възможно най-скоро, защото целта ние да имаме най-малки номера. Ако вървим по часовниковата стрелка, имаме две тук, три, четири, пет, шест, седем. В този случай къде срещаме интересни неща? Имаме разклонения на едно, на две, къде са свързани с основната верига разклоненията? Едно, две, четири, шест и седем. Това е единият вариант. Ще имаме групи на едно, две, четири, шест и седем. Ако започнем оттук и вървим по часовниковата стрелка. Другата възможност е да започнем от... нека да изтрия тези... от тази циклобутилова група вляво. Ще изтрия, за да не ги объркаме. Значи при другия вариант започваме оттук, тук поставям номер едно, и след това вървим по часовниковата стрелка и стигаме до циклопропила възможно най-скоро. Значи две, три, четири, пет, шест, седем. Сега къде са интересуващите ни групи? Имаме разклонения при първия въглероден атом, при втория, при четвъртия и петия въглерод, и накрая при седмия въглерод. Значи второто номериране е за предпочитане. И при двете имаме нещо на първото място, на второто и на четвъртото, и на седмото, но при втората номерация имаме група на пет, докато при първата имаме група на шест. Значи ще използваме това номериране, което изредихме ето тук. Сега да напишем името на молекулата. Отново, започваме по азбучен ред. Започваме с циклобутиловите групи. Имаме две такива, една при първия въглероден атом и една при четвъртия въглероден атом. Значи това е 1,4. Понеже циклобутиловите групи са две, казваме дициклобутил. 1,4 дициклобутил. След това по азбучен ред следва циклопропил. Той е преди изобутил. (На латиница "с" е преди "i"). Той е при втория въглероден атом. Значи това е 2 циклопропил. И стигнахме до двата изобутила. Имаме един изобутил при петия въглероден атом и един при седмия. Става 5,7 и понеже са две групи, казваме диизобутил. 5,7 диизобутил. И сега остава наименованието на гръбнака. Записахме бутиловите групи, дициклобутил, циклопропил, два изобутила и сега пишеш циклооктан. И сме готови. Успешно наименувахме тази молекула; Беше забавно. Това е нещо като таен код. Човек не очаква именуването на органични молекули да е толкова приятно, но то е.