If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Примери за наименования на органични съединения 4

Примери за наименования на органични съединения 4. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Направихме доста примери, като разглеждахме реални молекулни структури и определяхме наименованието. В това видео ще направим обратното. Ще започнем с името и ще видим дали можем да определим молекулната структура, която му съответства. Да започваме. Като погледнеш едно подобно име, първо е много притеснително, но но винаги трябва да започваш от самия край, защото както знаеш, там е основната въглеродна верига. Когато погледнем края на това, виждаме, че завършва на "-ан", което означава, че тук няма двойни и тройни връзки. Има само единични връзки. Това е хексадекан, така че нека помислим за това. "Хексадек-" означава шест и десет. Това е представката за 16, така че имаме 16 въглеродни атома, свързани с единични връзки. Това е циклохексадекан, значи тези 16 въглерода, свързани с единични връзки, образуват пръстен, това е ето тази част тук. Нека да го направя. Значи циклохексадекан, ще направя първо тази част. Не е лесно да се направи 16-атомен въглероден пръстен. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единадесет, дванадесет, тринадесет, четиринадесет, петнадесет и шестнадесет. Мисля, че успях. Ще ги преброя отново и после ще затворя пръстена. Това са едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет, тринайсет, четиринайсет, петнайсет, шестнайсет. Добре, направих циклохексадекановата част. Сега, като вървим нататък, имаме 2,9-диизопропил. Какво означава това? Това означава, че имаме изопропил на второ и девето място. Когато правиш структура от наименование, произволно си избираш някое място, което да бъде първо от тези шестнайсет. Ще избера произволно, защото мога да направя този пръстен по всякакъв начин. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет, тринайсет, четиринайсет, петнайсет, шестнайсет. Добре, сега това следващото ще направя в розово. 2,9-диизопропил, това означава, че на местата две и девет имаме изопропил. Това "ди-" означава, че имаме два изопропила, на второ и на девето място, така че пренебрегваш един вид "ди-" имаш изопропил, и може би си спомняш, че изглежда така. Това са три въглерода, значи едно, две, три, и се свързва с основния пръстен в средния въглероден атом, един вид има форма на Y. Всички тези изо-, изопропил, изобутил, те всички изглеждат като Y и са свързани ето тук. Същото нещо имаме при деветия въглерод, тук при деветия въглерод имаме още един изопропил. Значи имаме още един изопропил при деветия въглерод. Добре, погрижихме се за 2,9-изопропил. След това имаме 6-етил, което е просто два въглерода. Спомни си, "мет-" означава един, "ет-" означава две, "проп-" означава три. Нека го запиша. Значи това "проп-" означава три. "Изопроп-" се отнася за формата. "Ет-" означава две, значи това е 6-етиловата група. Значи на шест имаме етилова група, един, два въглеродни атома, които са свързани с шестия въглероден атом от основния пръстен. И накрая имаме циклопентил. Ако разгледаме... само да избера нов цвят... циклопентил. "пент-" означава пет, значи това е петатомен пръстен, това е петатомен пръстен, който се разклонява от основния пръстен. Ето тук на първо място. Нека направя този петвъглероден пръстен, "пент-" означава пет, значи имам: едно, две, три, четири, пет. Прилича на петоъгълник. Това е циклопентиловата група, която е свързана към първия въглерод в нашия циклохексадекан, така че е свързан ето така. Готови сме. Определихме структурата на 1-циклопентил-6-етил-2,9-диизопропилциклохексадекана. Хайде да направим още един пример. Мисля, че се пристрастяваме. Може би този ще го направим малко по-бързо. Така, имаме тетраметлидодекан, основата е додекан, "до-" за две, "дек-" за десет. Това е верига с 12 въглерода. Това не е пръстен и сега ще я направя. Имаме едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет, и можем произволно да номерираме, защото можехме да я направим и по обратния начин. Значи това е едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет. Това е додекан, има само единични връзки. След това имаме 3,6,9,9-тетраметил. Това означава... спомни си, "мет-" означава един въглерод, значи тук имаме на трето, шесто, девето... значи на трето, шесто и два пъти на девето място имаме метилови групи, като имаме общо четири. Това е всичко, което означава тетраметил, има малко повторение. Значи имаме четири такива групи: на 3,6,9,9. Имаме метилова група на всяко от тези места. Имаме една метилова група на трето място и тя е свързана към третия въглерод от додекановата верига. Имаме една група на шест, свързана с шестия въглероден атом от додекановата верига. Имаме две групи на девето място, една на девет и още една на девет, свързани с деветия въглерод на додекановата верига. И сме готови. Това е. Това е 3,6,9,9-тетраметилдодекан. Да направим още един пример. 1,3-бис(1,1-диметилетил)циклопентан. Отново, поеми си дълбоко дъх. В първия момент е много стряскащо, като погледнеш, но започваш с основното: циклопентана. Това е прост петвъглероден пръстен. Пет въглероден пръстен изглежда като петоъгълник: едно, две, три, четири, пет. Ето така. Това е петвълглероден пръстен. Можем да го номерираме както си искаме, така че едно, две, три, четири и пет. На първо и трето място имаме... бис е малко повторение. Това означава, че имаме две от тези. Очевидно е, че имаме две такива. Имаме едно на първо и едно на трето място. Така че можеш да пренебрегнеш това "бис-". Просто така е прието и вече сме го виждали много пъти. На всяко от тези места имаме 1,1-диметилетил. Как изглежда диметилетила? Нека да помислим. Ще го направя в оранжево. Това очевидно е систематичното наименование и този етил е нещо като основна верига на това разклонение. Етил означава два въглерода, така че имаме два въглерода тук. Нека направя два въглерода: един, два. Това са два въглеродни атома. Правя го на трето място. Ще го направя и на първо място. Това са два въглеродни атома. Това е етиловата част. После, 1,1, ако ги номерираме, там където е свързването, това е едно, две. Това е 1,1-диметил. Значи на тази етилова верига имаме два метила. Спомни си, метил означава едно, значи това е един въглерод. Имаме един въглерод. Това е метил, но имаме два такива. Имаме диметил. Имаме го два пъти на първо място. Значи имаме метил тук и после още един метил ето тук. Имаме 1-метил на първо място и после още един 1-метил на първо място. И после те са свързани към място едно и три на основния пръстен, значи са свързани ето тук. И сме готови. Това е. Това е структурата. Ако тук имахме общоприетото наименование, вместо тази група да е 1,1-диметиетил, това е група, която има един, два, три, четири въглерода. Въглеродът, към който сме свързани, се разклонява към три други водорода. Това е терт-бутил. Така че това може да се нарече 1,3... ще го запиша. Другото име на това би било 1,3-терт... но понякога тук се пише просто "t": t-бутилцикло... но трябва да кажа ди-t-бутил, защото имаме две такива. 1,3-ди-t-бутилциклопентан.