If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 11: Карбоксилни киселини и производни

За този раздел

Знаеш ли, че много плодови аромати, включително банан (изоамил ацетат) и ананас (етилов бутаноат) идват от молекули, които съдържат естерни групи? Тези съединения могат да бъдат синтезирани от карбоксилни киселини с помощта на реакция, наречена естерификация на Фишер. Ние ще разгледаме именуване на карбоксилни киселини, както и разнообразните химически свойства на производните на карбоксилните киселини като хлориди, амиди, естери и анхидриди.