If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:8:48

Видео транскрипция

В това видео искам да си поговорим за молекулите, или по-точно за класовете молекули, които могат да бъдат получени от карбоксилните киселини. И за да ти дам пример, ще ти покажа как могат да бъдат получени от оцетната киселина. Да си припомним: оцетната киселина изглеждаше така. Оцетна киселина. Общоприетото име на това съединение е, както казах, оцетна киселина. За систематичното име погледни най-дългата верига, тази ето тук. Има два въглерода. Ще използваме представката ет-, значи етан. И тъй като това е карбоксилна киселина, ще се казва етанова киселина. Производните на оцетната киселина... По-късно може да обобщим за всички карбоксилни киселини. Трябва да променим тази въглеродна верига, ето тук. Не е задължително да са само два въглерода. Може да са бензенови пръстени, като това ще промени името. Но тук искам да ти обясня същността за това как се получават имената. Ако сменим тази хидроксилна група с аминна, в бъдещи клипове ще видим как става това, но засега нека изобразя ациловата група. Ациловата група е това тук. И ще продължим да променяме това, което е свързано с ациловата група тук. Ако това е свързано с амин... Ще го начертая. Това ще е най-простият амин, или NH2. Това тук се нарича амид. Така че общоприетото наименование на това е ацетамид. Това тук е ацетамид. А систематичното име пък е етанамид. Тъй като има 2 въглерода тук, се нарича етанамид. Естествено, не всички амини ще бъдат първични, може да са свързани и с други неща освен водородни атоми, с други функционални групи, други въглеродни вериги, така че как ще ги именоваме? Ако имаше молекула, която изглежда така... Всъщност нека променя малко тук, така че да се отклоним малко от етаните. Да кажем, че имаме 3 въглерода, свързани с или част от ациловата група тук. Свързани сме с азот, който пък е свързан с метилова група, както и с още един водород. В този случай започваме името с тази метилова група тук. И за да покажеш, че тази метилова група е свързана с азот, ще наречеш това N-метил. Сега виж веригата, която оформя ациловата група, въглеродната верига. Има един, два, три въглерода, значи е пропанамид. Пропанамид. Ако тук имаше втори метил, щеше да бъде N-диметил. Ако тук имаше метил, а тук пропилова група, това щеше да се казва N-метил-N-пропил-пропанамид. Надявам се, да ти се изясниха амидите. Сега ще направим нещо, което вече сме виждали, един вид преговор. Имаш нещо такова... Нещо такова... Това ще е свързано с метилова група точно тук. Виждали сме това и преди. Това е естер. И ако имаме... Нека направя тази част синя, за да я разгранича. Променяме това, което е свързано с ациловата група. Нека го означа. Това тук се нарича ацилова група. Това е ациловата група. И така, ето го естера. Общоприетото име на естера е ацетат. А пък за да разберем какво е систематичното му име, ще погледнем най-дългата верига. Има 2 въглерода, значи етан. Но това вече не е етанова киселина. Това се нарича етаноат. А сега нещо, което не сме виждали досега. Изглежда сложно, но като го разбием на съставните му части, не е толкова трудно. Да кажем, че имаме такава молекула. Имаме една ацилова група, свързана с кислород, свързан с друга ацилова група. Почти като две карбоксилни киселини, които са се свързали. Всъщност тук има две ацилови групи, свързани с кислород. Това се нарича анхидрид. Изглеждат много сложни, но само трябва да осъзнаеш, че са 2 карбоксилни киселини, свързани една с друга, обикновено е същият тип киселина. Повечето анхидриди в органичната химия се образуват от една и съща карбоксилна киселина. Така че колкото и въглерода да имаш, обикновено ще са ето в този край. Така че ще ги именоваш по същия начин, по който именоваш карбоксилната киселина, но вместо да пишеш думата киселина, пишеш анхидрид. Тоест това е оцетен анхидрид. Произлиза от оцетна киселина. Това тук е оцетен анхидрид. Систематичното име, тъй като имаме 2 въглерода, е етанов анхидрид. Нека поясня нещо. Ако вместо тази молекула, имахме нещо такова, при което въглеродните вериги от двата края имат 3 въглерода. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Щяхме да наречем това пропанов анхидрид. Пропанов анхидрид. А в необичайния случай, в който има различни въглеродни вериги тук, ще споменеш в името всяка от тях. Тоест ако тук имаше два, а тук три, щеше да се нарича етанов пропанов анхидрид. Но това не се среща често. Обикновено тези въглеродни вериги от двата края на... или и двете ацилови групи ще съдържат еднакъв брой въглероди. И така – последните производни на карбоксилната киселина, за които трябва да знаеш. Вече сме ги виждали: ацилхалиди, и по-конкретно ацилхлориди. Нека начертая ето тук. Ето е ациловата група, свързана е с хлор. Това тук е ацилхлорид, може би най-логичното име дотук. Това тук е ацилова група, след това имаш хлор, значи ацилхлорид. Виждали сме точно този ацилхлорид. Произлиза от оцетна киселина, значи ацетилхлорид. Ацетилхлорид. Ако искаш да го наречеш с систематичното име... Използваме го за пръв път. Има два въглерода, значи е етаноил. Това ни казва, че имаме вземане даване с ацилова група. Нарича се етаноил хлорид. А ако имаше три въглерода, щеше да е пропаноил хлорид. Надявам се, че с това ти дадох добро въведение в различните структури на всички тези групи, както и в техните наименования. В следващото видео ще говорим малко за относителната стабилност, което да ти даде добра представа в каква посока може да протече една реакция. Кое е по-вероятно: да премине от амид към ацилхлорид, или от ацилхлорид в амид? Или пък е нещо по средата?