If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Константите Ka и pKa (преговор)

Кратък преглед на Ka и pKa за изучаващите органична химия.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Вече говорихме как се записва равновесното уравнение, така че ако имаме някаква киселина НА, която отдава протон на Н2О, Н2О става Н3О+, а НА се превръща в спрегнатата основа, А–. Тук е дадено равновесното равенство и йонизационната константа Ка за някои слаби киселини. Вече сме обсъждали, че тя ще е по-малка от единица. Това са три слаби киселини: флуороводородна киселина, оцетна киселина и метанол. А това са стойностите за Ка. Виждаш, че флуороводородната киселина има най-голяма стойност за Ка, въпреки, че те всички се считат за слаби киселини, 3,5 по 10^(–4) е по-голямо от 1,8 по 10^(–5). Значи флуроводородната киселина е по-силна от оцетната киселина, а оцетната киселина е по-силна от метанола. Но повтарям отново, те всички са считани за слаби киселини в сравнение със силните киселини. Сега да разгледаме рКа. рКа е отрицателен десетичен логаритъм от Ка. Ако искаме да намерим рКа за метанола, просто трябва да намерим отрицателен десетичен логаритъм от Ка. Значи рКа е равно на отрицателен десетичен логаритъм от 2,9 по 10^(–16). Ще го сметна с калкулатора. Отрицателен log от 2,9 по 10^(–16). Получава се 15,54, когато го закръгля. Значи рКа за метанола е равно на 15,54. Ще направя една колонка за рКа, за метанола стойността е 15,54. Ако направиш същото изчисление за оцетната киселина, ще получиш 4,74, а за флуороводородната киселина се получава 3,46. Като вървим нагоре в таблицата, се увеличава силата на киселината. От трите слаби киселини, флуороводородната е най-силна, затова има най-висока стойност за Ка, но обърни внимание, че има най-малката стойност за рКа. Колкото е по-ниска е стойността на рКа, толкова по-силна е киселината. 3,46 е по-малко от 4,74 и флуороводородната киселина е по-силна киселина от оцетната.