Основно съдържание

Спектроскопия

Учи

За този урок

Спектроскопията изследва как светлината взаимодейства с материята. Можем да използваме спектроскопия за определяне на структурата и функционалните групи в органични съединения. Ние ще учим как се използват инфрачервена (IR) спектроскопия, УВ и спектроскопия във видимата област (UV/Vis) и ЯМР спектроскопия.