If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 14: Спектроскопия

За този раздел

Спектроскопията изследва как светлината взаимодейства с материята. Можем да използваме спектроскопия за определяне на структурата и функционалните групи в органични съединения. Ние ще учим как се използват инфрачервена (IR) спектроскопия, УВ и спектроскопия във видимата област (UV/Vis) и ЯМР спектроскопия.
В този урок Джей разяснява принципа на ядрено-магритния резонанс (ЯМР) и показва как се анализират ЯМР-спектри.

Учи