If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:7:55

Усложнени разцепвания на ЯМР ивиците

Видео транскрипция

По-сложно разцепване се получава, когато протоните имат два различни вида съседи. Добър пример за това е синият протон, който съм заградил в канеления алдехид. Синият протон има сигнал с химично отместване около 6,7 чнм. Тук долу е увеличено изображение на сигнала на този син протон. Да разгледаме съседните му протони. Този син протон е при този въглерод, като тук имаме съседен въглерод с един протон, значи тук има един съседен протон. Тук има друг съседен въглерод, който също има един протон, така че стават два съседни протона. Сега да приложим правилото n + 1. Тук n е равно на две, защото имаме два съседни протона, тогава очакваме n + 1 пика. Две плюс едно е три, така че очакваме сигнал с три пика или триплет. Но не виждаме такъв сигнал за този син протон. Виждаме една, две, три, четири линии. Значи правилото n + 1 не действа тук. Това е така, защото правилото n + 1 важи, когато съседните протони са еквивалентни, а тук съседните протони не са еквивалентни. Затова ни трябва различен начин, за да обясним сигнала за този син протон. Ще използваме т.нар. дърво на разцепване. Ще започнем със сигнала за синия протон, ето това е сигналът за синия протон. Той ще се разцепи от съседния протон, този протон в червено. Константата на спин-спиново взаимодействие между червения и синия протон е 12 херца. Ще покажа този сигнал, който е разцепен в дублет, като ще поставя тук сини линии. Значи сигналите са разцепени в дублети, константата на спин-спиново взаимодействие е 12 херца, т.е. това разстояние тук е 12 херца. Защо го разглеждаме като разцепено в дублет? Можем да го разглеждаме като вариант на правилото n + 1. Имаме един съседен протон, значи n е равно на едно, едно плюс едно е равно на две. Затова сигналът се разцепва на дублет с две линии. Сега да видим какво се случва с другите протони, с ето този. Значи това взима всяка линия от дублета, който току-що направих, и го разцепва на нов дублет. Тази линия се разцепва в дублет, тази линия също се разцепва в дублет. Константата на спин-спиново взаимодействие този път е 6 херца. Значи това разстояние тук е шест херца и това разстояние е шест херца. Защо всяка линия се разцепи на две? Още веднъж можем да използваме модификация на правилото n + 1. Тук имаме един съсед, значи n е равно на едно, едно плюс едно е равно на две, затова всяка линия се разцепи на две. Всяка линия се разцепи в дублет. Тази линия и тази линия. Тази линия се разцепи в дублет също. Така получихме четири линии в сигнала за синия протон. Ако дойдем ето тук, виждаме тези четири линии, една, две, три и четири. Това се нарича дублет на дублет, или дублетен дублет. Какво щеше да стане, ако константата беше същата? Да си представим, че и двете са 12 херца. Сега ще нарисувам какво ще получим за такъв сигнал. Това е сигналът за синия протон, който е разцепен на дублети от червения протон. Ще направя тук друг дублет. Нека това разстояние да е 12 херца, значи 12 херца тук, и после константата тук също е 12 херца, вместо 6 херца. Всяка линия от дублета, който току-що начертах, се разцепва отново в дублет от другия съсед. Като този път ще покажа константа 12 херца. Всяка линя на дублета в синьо се разцепва в друг дублет. Така че линията в синьо отляво се разцепва в дублет, и линията в синьо отдясно се разцепва в дублет поради съседния протон. Променихме константата, така че сега трябва да си представим, че имаме 12 херца тук, т.е. че константата е същата. Забележи какво получаваме: получаваме триплет, нали? Тук имаме една линия, после ще имаме този пик, и после ще имаме този пик. Ако константата е същата, получаваме триплет, както предвижда правилото n + 1= Това е нещо, което да премислиш относно произхода на правилото n + 1. Да разгледаме друг пример. Ето тук долу да видим тази молекула. Да се фокусираме върху този протон в синьо. Той има съседни протони, нали? Ето този съседен протон, константата на спин-спиново взаимодействие между тези двата е 12 херца, а после ето тук имаме два съседни протона, като константата между цикламените протони и синия е седем херца. Сега да помислим за сигнала на синия протон. Тук имаме сигнал за синия протон, който не е разцепен, затова да видим какво прави червения протон. Имаме един съсед, значи едно плюс едно е две. Трябва да разцепим сигнала за синия протон на две, така получаваме дублет. Ще направя един дублет. Константата е 12 херца, така че разстоянието е 12 херца. Сега да видим цикламените протони, които са два броя. n е равно на две, значи две плюс едно е равно на три. Цикламените протони ще разцепят всяка линия на дублета, който току-що начертах, ще ги разцепят в триплети. Значи тук ще имаме триплет, нека да го нарисувам. В триплета константата е седем херца, да видим дали мога да го направя. Това разстояние трябва да бъде седем херца. Нека да го направя. Това разстояние е седем херца, това разстояние е равно на седем херца, като всяка линия в дублета сега се разцепва в триплет. Същото се случва и с другата линия, нали? Същото се случва и с тази линия ето тук, трябва да я разцепим в триплет поради тези цикламени протони. Разцепваме това в триплет отново, като трябва да внимавам за разстоянието от седем херца. От двете страни имаме седем херца, нека да го направя, това тук са седем херца, и това са седем херца. Значи и тази линия е разцепена в триплет, нека да го направя, едно, две, три. И накрая колко пика очакваме за сигнала на този син протон? Това са един, два, три, четири, пет и шест. Очакваме шест пика за този сигнал, за този син протон поради съседните му протони, които представляват различно обкръжение. Това е сложно разцепване.