If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:9:45

Видео транскрипция

Правилото n + 1 ни позволява да предскажем броя на върховете, които очакваме да видим в даден сигнал в ЯМР спектъра. Ако разглеждаме сигнала за един протон, ако този протон има n съседни протона, можем да очакваме да видим n + 1 върхове в ЯМР спектъра. Правилото n + 1 се отнася само за съседните протони, които са химически еквивалентни помежду си. В последното видео разгледахме това съединение и се фокусирахме върху този протон в червено, като казахме, че сигналът тук се дължи на протона в червено, както и разгледахме протона в синьо и този сигнал, дължащ се на протона в синьо. Да разгледаме протона в червено. Да видим колко съседни протони има той. Ако разгледаме този въглерод тук... И ако разгледаме съседния въглерод, ето този въглерод тук. Този протон е съседен, нали? Дотук имаме един съсед. Идваме при този въглерод, този съседен въглерод. При този въглерод няма протони. Значи имаме само един съседен протон на червения протон. Един съседен протон означава, че n е равно на 1. Тогава ще видим n + 1 върхове. n + 1 тук е равно на 2. Очакваме да видим два пика в сигнала за червения протон. Ето това е сигнала и виждаме два пика. Това се нарича дублет. Значи сигналът на червения протон е разцепен на два върха поради наличието на синия съседен протон. Сега да направим същото със синия протон. Да разгледаме сигнала за синия протон. Колко съседни протона има? Ако отидем при съседния въглерод, този въглерод тук няма протони. А този въглерод има един протон. Значи имаме един съсед и n е равно на едно. Ще видим n + 1 върхове. 1 + 1 е равно на 2, т.е. очакваме да видим два пика. Идваме тук при сигнала за синия протон и виждаме два върха. Имаме дублет. Един съсед води до дублет. А какво да кажем за тези протони? Тези протони в цикламено? Колко съседи имаме при тези протони? Идвам тук при кислорода, който няма протони. Когато няма съседи, n е равно на 0. 0 + 1 дава един връх. 0 + 1 е равно на едно. Ще очакваме само един връх за сигнала на тези три еквивалентни протони, което е този сигнал. Имаме само един връх и наричаме това синглет. Хайде да видим още един пример. Разглеждахме тази молекула в последното видео. Ето тук и хайде да разгледаме протоните. Очакваме един сигнал за синия протон и очакваме един сигнал за тези червени протони. Да разгледаме първо червените протони. Колко съседни протони има? Отиваме при съседния въглерод и виждаме един протон. Значи един съсед. Значи n е равно на едно и очакваме n + 1 върхове, което е два върха. Сигналът за червените протони трябва да има два върха. Ето тук – имаме един пик и имаме втори пик, така че това е дублет. А какво да кажем за сигнала на синия протон? Имаме сигнал от този син протон. Колко съседни протони има той? Отиваме при съседния въглерод и виждаме един, два съседни протона. Значи синия протон има два съседа, n е равно на две. Очакваме n + 1 пика, което е 2 плюс 1, равно е на 3. Значи ще има три пика в този сигнал. Този сигнал ето тук – имаме един, два, три върха, като това се нарича триплет. Сега да видим следващия пример. Да разгледаме този пример. Имаме брометан. Първо ще напиша протоните. При този въглерод имаме два протона, а при този въглерод имаме три протона. Първо да видим сигнала за тези протони ето тук. Те са еквивалентни и ще очакваме един сигнал за тези протони. Колко съседи имат тези протони? Отиваме при съседния въглерод и виждаме един, два. Имаме два съседа. n е равно на две. Очакваме n + 1 пика. Две плюс едно е равно на три. Очакваме триплет за този сигнал и ето го тук нашия триплет. Един, два, три пика в този сигнал. Сега да разгледаме сигнала за тези два протона. Колко съседи имат тези два протона? Отиваме при съседния въглерод. Един, два, три съседа. Значи n е равно на три, тогава 3 + 1 е равно на 4. Очакваме сигнал с четири пика за протоните в синьо и ето го сигналът с четири пика: един, два, три и четири. Това се нарича квартет. Значи при четири пика имаме квартет. Да видим следващ пример. Да разгледаме тази молекула. Първо ща напиша протоните. При този въглерод тук има три протона. Това са трите протона. При този въглерод тук има три протона, а при този въглерод има един протон, ето този. Сега да видим колко сигнала можем да очакваме. Тук няма да разглеждаме правилото n + 1 или спин-спиновото разцепване. Сигналът за тези протони... тези протони са в същото обкръжение като тези протони, така че ще има един сигнал за тях. После ще очакваме сигнал за този протон ето тук, който е в различно обкръжение. Да разгледаме сигнала за червените протони първо. Колко съседни протони имат червените протони? Отиваме при съседния въглерод, това е съседният въглерод за всички червени протони, които имат един съсед. Един съсед означава n = 1. Едно плюс едно е равно на две, така че очакваме дублет за този сигнал, който трябва да е ето този. Това е нещо като увеличен мащаб, но това не е съвсем същото изображение. Направих го на ръка, така че не е идеално, но можеш да видиш, че тук има два върха. Два върха в увеличеното изображнеие, това е увеличено изображение на тези два върха. Това е този сигнал. А синия протон? Колко съседи има синия протон? Поглеждам този въглерод и търсим съседния му въглерод. Това е съседният въглерод, едно, две, три. Този въглерод също е съседен на този въглерод, така че има един, два, три. Имаме общо шест, значи n = 6. Очакваме n + 1 пика. 6 + 1 е равно на 7. Очакваме седем върха, което се нарича септет. Ще го препиша ето тук. Ще запиша тук септет и сега да намерим този сигнал. Трябва да е ето тук. Това е много трудно да се начертае, като отново съм увеличил това, което виждаш. Значи очакваме седем пика. Това са един, два, три, четири, пет, шест и седем. Това е правилото n + 1. Сега да поговорим още малко за спин-спиновото взаимодействие и кога да очакваме сигнал. Ако имаме химически еквивалентни протони, те не показват спин-спиново взаимодействие. Ако вземем тези два протона ето тук. Тези два протона имат еднакво обкръжение като тези два протона, т.е. имаме симетрия. Ще очакваме само един сигнал. Очакваме само един сигнал в ЯМР спектъра. Тези протони не разцепват тези протони, макар че са съседни, защото са химически еквивалентни помежду си. Химически еквивалентните протони не показват спин-спиново разцепване. Да видим тези примери. Разглеждаме съседните протони. Този протон и този протон ще разцепят взаимно сигналите си, ако са в различно обкръжение, така че има разцепване. Имам предвид тези съседни протони. Но ако имаме такава ситуация, отново ще оцветя в червено този протон и в синьо този протон. Тук има един допълнителен въглерод между тях. В този случай принципно не се наблюдава разцепване. Червените и сините протони не се разцепват взаимно по принцип, като има някои изключения, но в един прост ЯМР спектър трябва да разглеждаш ситуацията тук отляво. Тези протони са твърде далеч, за да усетят някакъв ефект. И накрая – възможно е да има разцепване от протони при един и същ въглерод, ако те са в различно обкръжение. Ако този протон е в различно обкръжение в сравнение с този протон, е възможно разцепване, но ще говорим за това повече в следващото видео.