If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:4:17

Прилики и различия между хирален и ахирален

Видео транскрипция

Ахиралните обекти са такива обекти, които могат да се насложат точно върху своите огледални образи. И след минутка ще ти покажа, че кафената чаша е пример за ахирален обект. Хиралните обекти са такива обекти, които не могат да се насложат върху техните огледални образи. Думата "хирален" произлиза от гръцката дума "ръка". И ще ти покажа как твоите ръце не могат да се насложат една върху друга, но лявата и дясната ти ръка са огледални образи една на друга. Сега да видим тази чаша за кафе, отразена в огледалото. Отляво виждаш действителната чаша за кафе. В огледалото се вижда нейният образ. Ще извадя чашата, за да освободя малко място. И ще поставя това, което се вижда в огледалото, до нея. Тук имам друга чаша кафе, която е огледалният образ. И сега ще взема тази кафена чаша отдясно и ще я завъртя. И след като я завъртя, можеш да видиш, че тя напълно съвпада с обекта отляво. Значи огледалният образ съвпада напълно. Това е определението за ахирален обект. Казваме, че чашата за кафе е ахирална. Сега да направим същото с една молекула. Това е дифлуорметан. В зелено са флуорните атоми. В огледалото се вижда огледалният ѝ образ. Пак ще отстраня молекулата и ще сложа това, което се вижда в огледалото до нея. Ще завъртя огледалното отражение. Това отдясно, ще го завъртя, за да видя дали съвпада с това отляво. Завъртам го и можеш да видиш, че то съвпада с молекулата отляво. Щом огледалният образ съвпада, значи това е ахирална молекула. Тук имаме две напълно еднакви молекули. Сега да видим моите ръце. Това е лявата ми ръка и в огледалото виждаш дясната ми ръка, или поне така изглежда. Сега ще поставя лявата и дясната си ръка една до друга. Показах, че те са огледален образ една на друга. Сега ще се опитам да завъртя дясната си ръка, за да видя дали мога да я насложа върху лявата. Виждаш, че и двата ми палеца са нагоре, но те не сочат в една и съща посока. Те не могат да съвпаднат, да се насложат. Ще опитам отново, ще опитам да я завъртя. Сега пръстите ми са в една посока, но дланите ми не са в една посока. Каквото и да направя, никога не мога да насложа дясната си ръка върху лявата. Огледалният образ не може да се насложи върху оригинала. Каквото и да направя, това не може да стане. И понеже огледалният образ не може да се наложи, казваме, че ръцете са хирални. И накрая ще взема една молекула. В бяло е водород, зеленото е флуор, червеното е бром и жълтото е хлор. Молекулата е отляво, а в огледалото е нейното отражение. Сега ще взема тази молекула и отново ще направя малко място. Ще поставя отражението в огледалото точно до нея. Това е огледалното отражение. Имам тези два огледални образа едно на друго. Взимам този отдясно и се опитвам да го завъртя, за да видя дали може да се насложи върху този отляво. Просто го завъртам малко. И виждаш, че червените атоми, атомите бром са на едно и също място. Обаче хлорните и флуорните, жълтите и зелените не са на едно и също място. Значи не мога да насложа това тук. Опитвам се да го завъртя още малко. Сега жълтото е на същото място, хлорът и водородът са на едно място, Но зеленото не е. Независимо как въртя огледалния образ, този отдясно, никога не мога да го направя същия като този отляво. И понеже огледалният образ не може да се наложи, казваме, че това е хирална молекула. И този въглерод тук, той е много важен въглерод, той има четири различни заместителя към него, четири различни групи. Той се нарича хирален център или център на хиралност.