If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:9:30

Видео транскрипция

Вече видяхме в предишно видео, че енантиомерите са стереоизомери, които не съвпадат с огледалните си образи. Да кажем, че искаме да напишем енантиомера на съединението отляво. Един начин е да отразим това съединение в огледалото и да видим въглеродния му скелет, тук имаме въглеродния скелет и нашата хидроксилна група, която е изнесена в пространството. Това е този модел вляво. Има въглероден скелет и хидроксилна група, която се подава напред към нас. Ако отразим това съединение в огледалото, ще видим там неговия енантиомер. Огледалният образ отдясно не може да се наложи върху нашия модел отляво. Сега да начертаем това, което виждаме, виждаме въглеродния скелет, ето така. Това е въглеродната верига, а хидроксилната група е издадена напред към нас. Мога да използвам удебелена чертичка, за да я представя. Сега ще поставя ОН-групата, значи тук отдясно имаме енантиомера на това отляво. Има и друг начин за представяне на енантиомера отдясно и за да го покажа, нека да видим видеото. В това видео си представям една ос, която преминава през този въглерод, и после завъртам около тази ос, за да получа друга гледна точка към другия енантиомер. Това е модел на нашия енантиомер, виждаш въглеродния скелет и ОН-групата, която е насочена към нас, тя е свързана с този въглерод, и после имаме този водород, който се отдалечава от нас в пространството. Да си представим, че завъртаме около една ос, която минава през този въглерод. Нека го направя. Това ще бъде друг начин да разгледаме енантиомера. Сега виждаме ето така нашата въглеродна верига, можеш да видиш, че нашият въглероден скелет сега изглежда ето така. После този въглерод има тази ОН-група, която се отдалечава от нас в пространството. А водородът излиза напред към нас. Тук имам няколко снимки от видеото, за да ни помогнат с формулите. Виждаме, че на тази снимка е това съединение, ако гледаш към този въглероден скелет и можеш да видиш ОН да излиза към нас в пространството. Във видеото това съединение го обърнахме и получихме това, което е отдясно. Това са просто две снимки на едно и също съединение. Това е друг начин да начертаем този енантиомер. Сега въглеродният скелет изглежда ето така. Нека да начертая въглеродния скелет, а нашата ОН-група се отдалечева от нас в пространството. Ще прадставя ОН-групата с прекъсната линия. Тези две снимки представят едно и също съединение, нашият енантиомер, чиято формула искам да запиша. Има два основни начина за чертане на един енантиомер, поне два начина, които аз обичам да използвам. Първият е да отразим съединението в огледалото. Това е първото, което направихме, взехме това съедиение и го отразихме в огледалото, и начертахме това, което виждаме и така получихме тази формула на енантиомера. Това е формулата отдясно, която е същото нещо като формулата отляво. Забележи разликата между тези формули и нашето оригинално съединение. Въглеродните вериги са еднакви, ако погледнеш тези двете, единствената разлика е, че променихме удебелената чертичка с прекъсната. Това е друг удобен начин за представяне на енантиомери. Ако започнеш с удебелена черта, я променяш на прекъсната. Ака започнеш с прекъсната, я променяш на удебелена. Сега да представим енантиомера на това съединение. Първият метод е методът с огледалото. Това е опростен модел на нашето съединение, като пренебрегваме неща като конформации на пръстена. При този въглерод бромът е насочен надолу в просранството, това е този въглерод, където виждаш брома, насочен надолу. При този въглерод бромът е насочен нагоре в пространството, това е този въглерод и нашият бром, насочен нагоре. В огледалото можем да видим огледалния образ или енантиомера. Хайде да го начертая тук. Първо е циклохексановия пръстен, и при този въглерод имаме бром, който е насочен надолу в пространството. Ще поставя тук брома надолу. При този въглерод бромът сочи нагоре, затова използвам удебелена чертичка. Поставям брома тук, удебелявам чертичката и записвам бром. Тук отдясно имаме енантиомер, понякога нямаш модели и огледало, но можеш да направиш огледален образ, като използваш чертежа отляво и си представиш огледало тук, и както виждаш тук горе, този бром е отразен в огледалото и този бром е отразен в огледалото. Теза два атома бром са отражение на тези и този въглерод е срещуположен на този въглерод ето този въглерод и ето този, а този въглерод тук е срещуположен на този въглерод тук. Това са няколко трика за построяване на огледалния образ. Има и друг начин за представяне на нашия енантиомер вдясно. Да се върнем към видеото, за да го видим. Това са нашите два енантиомера. Виждаме, че те са огледални образи един на друг. Ако завъртя енантиомера отдясно, можеш да го видиш от различна гледна точка. Забележи, че и двата хирални центъра са обърнати. И само за да докажа, че това са енантиомери, ще се опитам да ги наложа един върху друг. Виждаш, че това е невъзможно. Това са несъвпадащи огледални образи. Тази снимка от видеото вдясно показва връзката между двата енантиомера. Като си представим отражението на молекулата отляво в огледалото, виждаме енантиомера отдясно. Взимам молекулата отдясно, този енантиомер, и го завъртам до това положение. Сега ще го начертая от тази гледна точка. Започвам с циклохексанов пръстен и от този въглерод излиза един бром надолу в пространството, така че връзката тук е прекъсната линия, това е бромът, при този въглерод бромът отива нагоре в пространството, насочен е към нас, затова използвам удебелена черта. ето я удебеланата черта и поставям тук брома. Това е просто различен начин за представяне на нашия енантиомер. Този чертеж вдясно и този чертеж са два различни начина за представяне на една и съща молекула. Това е енантиомерът на съединението вляво. Сега да видим оригиналното съединение и да сравним тази формула и формулата долу дясно. Забележи, че при този въглерод бромът излиза напред към теб, докато при този въглерод бромът отива в противоположна на теб посока. При този въглерод бромът отива в обратната на теб посока, а при този въглерод бромът е насочен към теб в пространството. За да начертаем енантиомера, просто обръщаме всички хирални центрове. Ако имаш удебелена черта, я обръщаш в прекъсната, ако е прекъсната, я правиш удебелена. Този начин често е по-лесен, просто се увери, че обръщаш всички хирални центрове, когато чертаеш енантиомера. При бицикличните съединения най-лесен за използване е е огледалният метод. Искаме да начертаем енантиомера на това съединение. Можем да си представим огледало ето тук, а снимката можем да използваме като помощник. Виждаме, че водородът е отразен в огледалото, хлорът е отразен в огледалото. Хайде да начертаем това. Започвам с водорода ето тук, връзката отива надолу към този въглерод, където има хлор точно надолу. Виж как са отразени водородът и хлорът. Сега да помислим за отражението на този въглерод. Поставям чертичка насам и този въглерод се отразява в този тук, ще свържа тези въглероди ето тук. Удължаваме тази линия малко, за да видим хоризонталната ос приблизително. Това е този въглерод и този въглерод, това са отраженията на тези въглероди в огледалото. Сега правя една чертичка нагоре в пространството спрямо тази хоризонтална линия. Тя ни отвежда до този въглерод, който е отражение на ето този в огледалото. Сега да видим този, който отива нагоре в пространството. Ще направя хоризонтална линия и тук долу, само да ни помага за чертежа. Приблизително хоризонтална. Знаем, че отиваме нагоре в пространството от тази точка, ето това е връзката, така че този въглерод е отражение на този въглерод. Сега да направим отражението на горния въглерод ето тук. Правя прекъсната линия до тук. Гледаме този въглерод горе, отразяваме ето този. Сега да направим връзките ето тук. До тук и после до тук. Това е като упражнение по чертане, наистина. Сега отиваме малко надолу, тази линия е прекъсната, за да видим, че отиваме назад. Чертая връзката до въглерода отзад. Сега чертаем от този въглерод надолу до задния въглерод и после свързваме тези линии. И получихме нашия енантиомер. Отдясно е енантиомерът на съединението отляво. И за да докажем, че отдясно имаме енантиомер, нека да видим видеото и да опитаме да наложим огледалния образ върху оригиналното съединение. Това са двата енантиомера. Те са огледални образи и не могат да се наложат един върху друг. За да докажем, че не съвпадат, завъртам молекулата отдясно и опитвам да я наложа върху тази отляво. Можеш да видиш, че те не съвпадат, така че това са енантиомери.