Основно съдържание

Действия за заместване и елиминиране

Учи

За този урок

Реакциите тип Sn1, Sn2, E1 и E2 са в основата на разбирането защо е по-вероятно да се получат някои продукти отколкото други. Ще разгледаме механизмите на реакциите и как нуклеофилноста и електрофилността могат да се използват, за да изберем даден път за протичане на реакцията пред другите.