If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:3:06

Видео транскрипция

В това видео искам да определим вида на реакцията, ако имаме реактанти, които са много сходни с това, което видяхме в предишното видео. Но вместо нашия нуклеофил или нашата основа да е метоксид, ще бъде нещо малко по-сложно. Все още ще има О–, но ще е свързано с въглерод, който после е свързан с три метилови групи СН3, СН3, СН3, ето така. Значи сега нямаме метоксид. Имаме това нещо тук. И точно както преди, имаме същия разтворител. Имаме диметилформамид. Това е апротонен разтворител. Това веднага ни насочва към Sn2 или Е2. Сега обаче нямаме метоксид. Метоксидът беше едновременно силна основа, много силна основа, както и малка молекула, която може да стигне тук и да реагира със субстрата. Той също така беше силен нуклеофил. Това сега е доста по-обемиста молекула, която също е силна основа. Това също е много силна основа. Но сега това е огромна, обемиста молекула. Тя трудно ще се промъкне, за да реагира с нашия субстрат, така че вече не е силен нуклеофил. Това не е силен нуклеофил. Като направихме основата по... бих казал обемиста... мога да я нарека и нуклеофил, или молекулата, която действа като нуклеофил, тя е по-обемиста. Това вече не е силен нуклеофил, така че това вече не е подходящо за Sn2 реакция. Само като промених малко основата или по-точно нуклеофила, сега тази реакция категорично ще бъде Е2. Не видяхме нищо такова в предишното видео. Видяхме само нещо като това. Очевидно, защото основата в този пример не е метоксид. Тя изглежда ето така. Нека да изчистя тук. Ще изчистя това, колкото мога най-добре. Редактирай, изчисти. Ще изчистя и тук също. Сега вместо да е свързана само с метилова група, е свързана с въглерод, който от своя страна е свързан с три метилови групи. Значи СН3, СН3, СН3, или това е терт-бутилова група, цялото това нещо тук. Значи това е въглерод, който е свързан с СН3, СН3 и СН3. Реакцията протича точно като това, което видяхме в предишното видео, с тази разлика, че основата е това голямо, обемисто нещо, но това все още е силна основа, така че тя прилапва водорода, т.е. този протон. Електронът на този водород сега остава при този алфа въглерод. Алфа въглеродът после ще отдаде един електрон на брома, който ще стане бромид, така че имаме съвсем същия механизъм, но различна основа. Но сега тази основа не е силен нуклеофил, така че реакцията няма да е Sn2. Тя е Е2.