Основно съдържание

Раздел: Центростремителна сила и гравитация

За този урок

Научи повече за центростремителното ускорение и центростремителната сила. Научи също и универсалния закон за гравитацията и гравитационните орбити.