If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Како е центростремително ускорение?

Научи какво означава центростремително ускорение и как да го пресмяташ.

Какво е центростремително ускорение?

Може ли даден обект да се ускорява, ако се движи еднакво бързо? Ами да! Това противоречи на интуицията на много хора, защото забравят, че промени в посоката на движение на обект – дори ако обектът запазва постоянна големина на скоростта си – също се броят за ускорение.
Ускорението е промяна на скоростта, било то на големината ѝ, посоката ѝ или и двете. При равномерно движение по окръжност, посоката на скоростта се променя постоянно, така че във всеки момент има ускорение, въпреки че големината на скоростта е постоянна. Можеш да усетиш това ускорение, когато направиш завой с кола – ако държиш волана на фиксиран ъгъл по време на завоя и не променяш бързината си, извършваш равномерно движение по окръжност. Това, което забелязваш, е странично ускорение, защото ти и колата ти променяте посоката си на движение. Колкото по-остър е завоят и колкото по-висока е скоростта ти, толкова по-забележимо става ускорението. В този раздел ще разгледаме посоката и големината на това ускорение.
На фигурата по-долу е изобразен обект, който се движи равномерно по окръжност. Посоката на моментната му скорост е показана за две точки от траекторията му. Посоката на ускорението е посоката на промяната на скоростта, която, оказва се, сочи точно към центъра на въртене – центъра на окръжността. Посоката е показана на векторната диаграма на фигурата. Ускорението на обект, който се движи равномерно по окръжност – което е резултат от външна сила – наричаме центростремително ускорение ac; центростремително означава "към центъра", "стремящо се към центъра".
Показани са посоката на скоростта на тяло в две различни точки, B и C, а промяната в скоростта, Δv, изглежда, че сочи към центъра на кривината. За да видим какво се случва мигновено, точките B и C трябва да са много близо и Δθ да е много малко. Ще открием, че Δv сочи директно към центъра на кривината.
Поради това, че ac=ΔvΔt, ускорението също сочи към центъра. Поради това, че Δθ е много малко, дължината на дъгата Δs е равна на дължината на хордата Δr при малки разлики във времето. Изображение: Openstax College Physics
Посоката на центростремителното ускорение е към центъра на окръжността, но каква е големината му? Забележи, че триъгълниците, образувани от радиусите r и Δs, са подобни. И двата триъгълника ABC и PQR са равнобедрени триъгълници с две еднакво дълги страни. Двете еднакво дълги страни са скоростите v1=v2=v. Като използваме свойствата на подобни триъгълници, получаваме Δvv=Δsr.
Ускорението е ΔvΔt, така че първо решаваме горното уравнение за Δv:
Δv=vrΔs
Ако разделим и двете страни на Δt, получаваме следното:
ΔvΔt=vrΔsΔt
И накрая, като забележим, че ΔvΔt=ac и ΔsΔt=v, линейната (тангенциална) скорост, виждаме, че големината на центростремителното ускорение е ac=v2r.
Това е ускорението на обект, който се движи по окръжност с радиус r и със скорост, чиято големина е v. Така че центростремителното ускорение е по-голямо при висока скорост и при остри завои – малки радиуси – както сигурно знаеш от пътуванията си с кола. Но е леко изненадващо, че ac е пропорционално на квадрата на скоростта, което означава например, че е четири пъти по-трудно да вземеш завой със 100 км/ч, отколкото с 50 км/ч. Острият завой има малък радиус, така че ac е по-голямо за остри завои, както сигурно вече знаеш.

Какво е центрофуга?

Центрофуга е въртящо се устройство, което се използва за разделяне на проби с различни плътности. Високото центростремително ускорение значително намалява времето, необходимо за разделяне, и прави разделянето на малки проби възможно. Центрофугите имат множество приложения в науката и медицината, включително за разделяне на макромолекули като ДНК и протеини от разтвори.
Частица с маса m се върти в центрофуга със скорост с постоянна големина. За да не започне да се движи по права линия, трябва да бъде ускорена перпендикулярно на скоростта ѝ. Изображение: Openstax College Physics
Центрофугите често се класифицират по тяхното центростремително ускорение, отнесено към ускорението g, дължащо се на гравитацията; възможно е да се постигне центростремително ускорение с големина няколкостотин хиляди пъти големината на g. Центрофуги за хора – много големи центрофуги – се използват за изпробване на поносимостта на космонавтите към ускорения по-големи от земното.

Как изглеждат решени примери, които включват центростремително ускорение?

Пример 1: Завиваща кола

Каква е големината на центростремителното ускорение на кола, която се движи по крива, показана на фигурата по-долу, която има радиус 500 m, със скорост с големина 25 m/s – около 90 km/h? Сравни ускорението с това, което се дължи на гравитацията, за този доста плавен завой, взет с обикновена за автомобил скорост.
Изображение: Openstax College Physics

Пример 2: Ултрацентрофуга

Пресметни центростремителното ускорение на точка, която се намира на 7,5 см от оста на ултрацентрофуга, която се върти със 7,5104 оборота в минута.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.