If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Закон на Кирхоф за напрежението

Законът на Кирхоф за напрежението гласи, че ако се движиш по затворен контур в електрическа верига, сумата от напреженията е нула. Създадено от Уили МакАлистър.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Сега сме готови да започнем да свързваме нашите компоненти в електрически вериги и едно от двете неща, които ще са ни много полезни, са законите на Кирхоф. В това видео ще говорим за закона на Кирхоф за напрежението. Ако погледнем тази електрическа верига тук, това е източник на напрежение, да кажем, че е 10 волта. Ще поставим резистор, свързан с него, и да кажем, че резисторът е 200 ома. Просто за да говорим за нещо. Едно от нещата, които мога да направя тук, е да надпиша това с напрежение в различните възли. Ето един възел тук долу. И произволно ще кажа, че това са 0 волта. После, ако премина през този източник на напрежение, този възел тук горе ще е 10 волта. 10 волта. Ето малко жаргон. Това напрежение тук наричаме... Това напрежение отива нагоре, докато преминаваме през източника на напрежение, и това се нарича повишаване на напрежението. От тази страна, ако стоим при тази точка на веригата тук и преминаваме от този възел надолу към този възел, ето така, напрежението ще премине от 10 волта към 0 волта в тази верига, а това се нарича спадане на напрежението. Това е малко жаргон, който използваме, за да говорим за промените в напрежението. Сега мога да направя наблюдение за това. Ако погледна това повишаване на напрежението, това е 10 волта, а ако погледна това спадане на напрежението, спадането е 10 волта. Мога да кажа, че спадането е 10 волта или мога да кажа, че покачването от тази страна е -10 волта. Повишаване от -10. Тези два израза означават точно същото нещо. Означава, че напрежението преминало от 10 волта до 0 волта, като преминава през този резистор от 200 ома. Направих малък израз за това, който е – на колко е равно v-покачване минус v-спадане? Равно е на 0. Покачих се с 10 волта, слязох обратно с 10 волта. Оказвам се отново при 0 волта и това е това ето тук. Това е една форма на закона на Кирхоф за напрежението. Той казва, че покачванията на напрежението минус спаданията на напрежението е равно на 0. Ако въведем реалните числа тук, получаваме 10 минус 10 е равно на 0. Отново ще начертая тази електрическа верига. Нека начертаем друг вариант на тази ел. верига. Този път ще имаме два резистора, вместо един. Ще ги направим... Ще ги направим 2 резистора от по 100 ома. Нека надпишем нещата. Това отново е 10 волта. Този възел е при 0 волта. Този възел е при 10 волта. Какъв е този възел? Този възел тук е... Това са равни резистори, така че това ще е при 5 волта. Това е напрежението на този възел по отношение на това тук. Това е 5 волта. Това е 5 волта. И това е 10 волта. Нека отново разгледаме това. Да започнем тук и да преброим повишаванията и спаданията. Изкачваме се с 10 волта, после имаме спадане на напрежението с 5, после имаме още едно спадане на напрежението с 5 а после стигаме обратно до 0. Можем да запишем сбора на повишаванията и спаданията, точно както преди. Казваме, че 10 волта минус 5 минус 5 е равно на 0. Добре. Мога да обобщя това. Мога да кажа, че това – сборът, това е символът за сбор, на v-повишаванията минус сбора на v-спаданията е равно на 0. Това е форма на закона на Кирхоф за напрежението. Сборът от повишаванията на напрежението минус сбора от спаданията на напрежението винаги е равен на 0. Има по-компактен начин да запишем това, който предпочитам, и той е – започваме в този ъгъл... Започваме в кой да е ъгъл на веригата. Да кажем, че започваме оттук. Ще се покачим с 10 волта, слизаме надолу с 5 волта и слизаме надолу с 5 волта. Това, което събираме, са повишаванията на напрежението. Събираме всички повишавания на напрежението. Повишаване +10. Това е повишаване от -5 и повишаване от -5. Мога да запиша това с един символ за сбор. Напреженията по веригата, като i ни прекарва по цялата верига, са равни на 0. Това означава, че мога да започна от кое да е място на веригата, да обиколя в някаква посока, насам или насам, нагоре, надолу, надолу и се връщам обратно при същото напрежение, при което започнах. Нека поставим квадратче и около това. Това е Kvl, законът на Кирхоф за напрежението. Сега започнах тук в този ъгъл, но мога да започна от всякъде. Ако започна отгоре и се движа по часовниковата стрелка, ако, да кажем, започнех тук, това щеше да е -5, -5, + 10 и ще получа същия отговор. Пак ще се върна към 0. Ако започна тук и се движа наобратно, случва се същото нещо. +5 повишаване, +5 повишаване и това е спадане с 10 волта. Тоест това работи, без значение в коя посока по линията се движиш. И върши работа за всеки възел, от който започнеш. Това е същността на закона на Кирхоф за напрежението. Ще съчетаем това със закона за електричеството, закона на Кирхоф за електричеството, и тези двете ще са нашите инструменти, с които да анализираме електрически вериги.