If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Електропроводимост

Течностите също могат да провеждат електричество. Създадено от Дейвид СантоПиетро.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Повечето твърди вещества осигуряват някакво количество съпротивление на потока електричество през тях. Това ни позволява да определим неща като специфично съпротивление или проводимост, но същото е вярно за течностите. Виж този съд, пълен с течност. Можем да измерим нейното специфично съпротивление. Ако взема батерия и поставя една жица тук и една тук, ако има напрежение и тази течност може да провежда електричество, тогава този ток трябва да може да протече през навлизащата течност до другата страна и после обратно. Понякога това се прави с АС ток, иначе може да получиш електролиза и получаваш балончета тук, което ще промени течността. Искаме да измерим съпротивлението и специфичното съпротивление на течността, а не на някаква променена точност. Понякога използваш АС, но това е общият принцип. Изпращаш напрежение и ще протече някакво количество ток. Как можем да използваме това, за да определим специфичното съпротивление? Знаем, че специфичното съпротивление е равно на съпротивлението, което измерваме, по площта, делено на дължината, и сега виждаш, че има проблем. Дължината – мога да си представя да взема това. Тази дължина тук ще е това разстояние. Това е дължината ми, понеже моят "резистор" е тази течност тук. Но каква е площта ми? Това ще е лош експеримент. Ако искаме да измерим специфичното съпротивление, искаме да е някъде, където имаме добре дефинирана площ. Нека се отърва от това. Представи си, че имаш две плочки. Вземи тези две плочки. Поставяш ги в разтвора, на който искаш да измериш специфичното съпротивление. Поставяме ги тук. Те имат добре определена площ. Имаме тези. Можем да ги измерим, ако искаме. Поставяме ги на някакво известно разстояние, L, и ги свързваме към една батерия. Взимаш тази, свързваш я към известно напрежение, свързваш другата страна към другата плочка и ако този електролитен разтвор тук може да провежда електричество, токът ще протече от тази страна до тази страна и можеш да измериш тези величини. Измерваш дължината – това е лесно. Измерваш площта. Имаш това. Как измерваме съпротивлението? Ами, знаем напрежението. Можем да имаме известно напрежение при батерията тук горе и можеш да сложиш амперметър тук, за да измериш тока. Ако сложа амперметър – амперметрите измерват тока. И мога просто да използвам закона на Ом и знам, че съпротивлението ще е просто напрежението, разделено на тока. И ако въведа тези стойности тук, мога да получа експериментална стойност за специфичното съпротивление на тази течност – понякога се нарича електролитно специфично съпротивление. Или едно върху електролитното специфично съпротивление ще е електролитната проводимост. Това ще е електролитната проводимост. Това е експериментален начин да направим това. Честно казано, не е нужно да преминаваш през толкова много неприятности. Можеш просто да вземеш един разтвор. Сложи разтвор с известно специфично съпротивление тук. По този начин можеш просто да направиш това: R е равно на 'ро' по L върху А. Ако знаеш специфичното съпротивление и можеш лесно да измериш съпротивлението, можеш просто да откриеш каква е тази константа и тя ще остане една и съща. Просто оставяш същите плочки тук със същата дължина и площ. Слагаш нов разтвор тук и това ти дава това число, и това число си остава същото. Технически казано, не е нужно всеки път да измерваш площта и дължината между тези неща, ако имаш някакъв калибриран електролитен разтвор, който има известно специфично съпротивление. Или можеш да използваш това по обратния начин. Ако имаш разтвор с известно специфично съпротивление, но може да има примеси или разтворени соли и искаш да знаеш каква е концентрацията. Това директно ще засегне колко ток ще протече и директно ще засегне измерената електролитна проводимост. Ако измериш това и е различно от това, което можеш да очакваш от основния разтвор, можеш да откриеш каква е концентрацията на провеждащите примеси в този разтвор.