If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Принцип на Архимед и Архимедова сила

Въведение в принципа на Архимед и Архимедовата сила. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

  • Аватар blobby green style за потребителя mogilata
    от какво зависи скороста наизплуване
    (2 гласа)
    Аватар Default Khan Academy avatar за потребителя
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да кажем, че имаме чаша вода. Нека нарисувам чашата. Това е едната страна на чашата, а това – дъното на чашата, това пък е другата страна на чашата. Нека в нея има някаква течност. Не е казано, че трябва да е вода, някаква произволна течност. Може да е вода. Това е повърхността й. Вече научихме, че налягането в която и да е точка от течността зависи от това на каква дълбочина влизаме в течността. Нека направя една забележка, преди да продължим; засегнах малко въпроса наскоро. Става дума за това, че налягането в дадена точка не просто действа в посока надолу, или не само действа в една посока. То оказва влияние от всички посоки върху тази точка. И въпреки че дълбочината, на която слизаме, определя степента на упражненото налягане, то всъщност действа във всички посоки, включително и нагоре. Причината това да има смисъл е поради предположението, че е налице статична система, или че флуидите в тази течност са неподвижни, можем даже да си представим обект тук долу, който е неподвижен. Фактът, че е неподвижен, ни говори, че налягането във всяка посока трябва да е равно. Нека помислим за молекула вода. Молекула вода, която определяме като един вид сферично тяло. Ако налягането беше различно в едната посока или ако тук долу то беше по-голямо от налягането горе, тогава обектът би започнал да ускорява в посока надолу, защото площта на повърхността, която сочи в посока нагоре е същата като тази, която сочи надолу; т.е. силата нагоре ще е по-голяма. Ще започне ускоряване в посока надолу. Макар и налягането да е функция на дълбочината, на която слизаме, в тази точка налягането действа във всяка посока. Нека запомним това и да го имаме предвид, за да научим нещо за принципа на Архимед. Да кажем, че потопя един куб в тази течност. И да кажем, че кубът има мерки d, т.е. всяка страна е с дължина d. Целта ми е да разбера дали има някаква сила, или каква е общата сила, която действа на този куб поради водата. Нека помислим какво е налягането въвху този куб, в различни точки. Знаем, че наляганията в дъното на куба са равни, защото е известно, че на тази дълбочина тук, налягането ще е същото като на тази дълбочина, и те ще се компенсират едно друго, затова тези двете ще бъдат равни. Но едно нещо, което определено знаем, основано само на факта, че налягането е функция на дълбочината, е това, че в тази точка налягането ще е по-високо – не знам колко по-високо – отколкото в тази точка, защото тази точка е на по-дълбоко във водата. Нека наречем тази P1. Нека това налягане на върха наречем PT, а тази точка тик долу – PD. Не, по-добре нека я наречем налягане на дъното, PB (от bottom – дъно на англ.). Каквоще включва общата сила върху този куб? Общата сила – нека тя е F с индекс N – ще бъде равна на силата, която действа нагоре върху този обект. Каква е силата, която действа нагоре върху обекта? Тя ще представлява налягането на дъното на обекта по площта на дъното на обекта. Каква е площта на дъното на обекта? Тя си е d на квадрат. Лицето на всяка една от стените на куб е d на квадрат, така че дъното ще бъде d на квадрат минус – правя това, защото всъщност знам, че налягането тук долу е по-високо от налягането тук, тоест това ще е по-голяма величина. А общата сила фактически ще е насочена нагоре, затова мога уверено да пратя минуса тук горе – минус налягането на върха. Каква е силата на върха? Силата на върха ще бъде равна на налягането на върха по площта на върха на куба – тоест d на квадрат. Можем вече дори да отделим d на квадрат в тази точка. Сумарната сила е равна на налягането на дъното минус налягането на върха, или това е разликата в налягането, умножено по площта или на върха, или на дъното, или на която и да е стена на куба. Нека видим дали можем да ги намерим. Да кажем, че кубът е потопен на дълбочина h единици или h метра във водата. Какво е налягането на върха? Налягането на върха ще е равно на плътността на течността – продължавам да казвам вода, но може да е всякаква течност – умножено по разстоянието, на което сме ние. И така, на дълбочина h единици сме, или може би h метра, по земното ускорение. А какво е налягането на дъното? Налягането на дъното по подобен начин ще е произведението от плътността на течността и дълбочината, а дълбочината каква е? Тя ще е това h, след което сме малко по-дълбоко, на разстояние d. И така, имаме h плюс d – това е цялата ни дълбочина – умножена по земното ускорение. Нека заместим тези двете в израза за сумарна сила. Нека сменя цветовете, за да не ставаме монотонни. Получавам, че общата сила е равна на налягането в дъното, което е това. Нека просто разкрием скобите. Получаваме p по h по g плюс d по p по g. Тук разкрих скобите и умножих тези. Това е налягането на дъното, след това изваждаме налягането на върха, което е phg, и след това разбрахме, че всичко това се умножава по d на квадрат. Веднага виждаме, че някои неща се съкращават. phg и (-phg) се унищожават. И накрая ни е останало – каква е сумарната сила? Тя е равна на произведението на dpg и d на квадрат. Или това е равно на d на трета степен по плътността на течността по земното ускорение. Нека ти задам един въпрос: Какво представлява d на куб (трета степен)? d на трета степен е обемът на този куб. Какво друго е това? То е и обемът на преместената вода. Ако вкарам този куб във водата, и той не се свива или нещо такова – можем дори да си представим, че е празен, но това не е задължително, но това количество вода трябва да бъде изместено от пътя, за да може този куб да влезе. Това е обемът на изместената вода. Също е и обемът на куба. Обем на изместеното количество вода. Това е плътността на – продължавам да казвам на водата, но би могло да е всяка друга течност – плътността на течността. Това е земното ускорение. А това какво е? Произведението на обема и плътността дава масата на преместената течност, така че сумарната сила също е равна на масата на преместената течност. Нека само кажем, че масата, умножена по земното ускорение, или можем да кажем, че сумарната сила, която действа върху този обект е – какво е масата на преместената течност по земното ускорение? Това си е тежестта на преместената течност. Много е интересно. Ако потопя някакъв предмет, сумарната сила, която ще му действа, или тежестта, с която съм станал по-лек, е равно на тежестта на изместената вода. Това е т. нар. "Принцип на Архимед". Тази сумарна, действаща нагоре, сила поради факта, че има по-високо налягане на дъното отколкото на върха, тя се нарича "изтласкваща" сила. Тя е тази, която кара предметите да плават. Ще те оставя тук, за да осмислиш това. И ще използваме това понятие в следващите няколко видеа, за да решим някои задачи. До скоро.