Основно съдържание
Налягането е нещо като сила, но не точно.