If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Относителна плътност

В това видео Дейвид показва какво означава относителна плътност. Също така показва как се пресмята стойността на относителната плътност и я използва, за да определи каква част от обект ще бъде потопена, докато той плава. Създадено от Дейвид СантоПиетро.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

[Музика] Какво означава „специфична гравитация"? Специфичната гравитация на един обект е плътността на този обект, разделена на плътността на водата. Плътността на водата е 1000 килограма на кубичен метър. Например плътността на златото е 19 300 килограма на кубичен метър. Тоест специфичната гравитация на златото е 19,3. Плътността на кетчупа е 1400 килограма на кубичен метър. Тоест специфичната гравитация на кетчупа е 1,4. Обърни внимание, че няма мерни единици за специфичната гравитация, понеже тя е отношението на една плътност към друга плътност. Мерните единици се съкращават. Защо се занимаваме с дефинирането на нещо, наречено специфична гравитация? Ами, едно много готино нещо за специфичната гравитация е, че за нещо, което плава, специфичната гравитация ти дава частта от този обект, която ще е под водата, докато той плава. Например да кажем, че поставиш дървен куб със специфична гравитация от 0,2 да плава във водата. След като специфичната гравитация е 0,2, това означава, че 20% от общия обем на този куб ще е потопен под водата, докато той плава. Ако кубът дърво имаше специфична гравитация от 0,6, 60% от него щяха да са потопени под повърхността на водата. Ледът има плътност от около 920 килограма на кубичен метър. Това означава, че ледът има специфична гравитация от 0,92. И затова 92% от обема на един айсберг всъщност са под водата. Но какво ще стане, ако използваме куб, който има плътност от 2700 килограма на кубичен метър? Специфичната гравитация ще е 2,7, което означава, че 270% от този куб ще са потопени под водата. Но не могат да са потопени повече от 100% от един обект. Дори ако обектът потъне, максималното потопено количество ще е 100%. Ако специфичната гравитация на един обект е по-голяма от 1, този обект ще потъне, ако е поставен свободно във водата. И точно 100% от обема му ще бъдат потопени. Обикновено когато хората говорят за специфична гравитация, те говорят за плътността на обекта, разделена на плътността на водата. Но понякога е полезно да дефинираме специфичната гравитация по отношение на течност, която е различна от водата. Например ако поставиш някакво дърво с плътност от 638 килограма на кубичен метър да плава в петрол, който има плътност от 850 килограма на кубичен метър, пак можеш да намериш колко процента от дървото са потопени под петрола. Просто използвай плътността на петрола, вместо плътността на водата, във формулата за специфичната гравитация. Ако направим това, ще намерим, че когато дървото плава в петрола, 75% от обема на дървото са потопени под повърхността на петрола. [Музика]