If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Практически примери: запазване на импулса

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Момче бута със сила 20N в продължение на 2секунди пазарска количка с начален импулс 60kgms, за да я забави.
Момче бута пазарска количка. Стрелка сочи надясно в посоката, в която се движи момчето. Има надпис "външна сила 20 нютона за 2 секунди". Стрелка сочи наляво над количката и има надпис "минус 60 килограма за метър в секунда".
Каква е промяната на импулса на пазарската количка?
Отговорът трябва да съдържа една значеща цифра.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
kgms