If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Моментна скорост от графики

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Една маймуна се катери вертикално по лоза. Движението ѝ е дадено на следната графика на вертикалната ѝ позиция y като функция на времето t.
Каква е моментната големина на скоростта на маймуната в момента t=5 s?
Избери един отговор: