If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Библиотека по физика > Раздел 1

Урок 4: Кинематични формули и свободно падане

Формули за движение в едно измерение

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Дете издухва листо право нагоре във въздуха. Листото достига височина 1,0m над първоначалната си височина, като се движи с постоянно ускорение от 1,0ms2 нагоре.
За колко време листото се е издигнало с 1,0m нагоре?
Нека изчислим това, като използваме координатна система, в която положителната посока е нагоре.
Закръгли отговора си до втората значеща цифра.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0.75
s