Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Курс: Библиотека по физика > Раздел 1

Урок 4: Кинематични формули и свободно падане

Задаване на задачи за постоянно ускорение

Задача

Онур пуска баскетболна топка от височина 10m на Марс, където ускорението от гравитацията е 3,7ms2. Искаме да знаем колко време ще е нужно на топката, за да достигне земята (не Земята :) ).
Кое уравнение на кинематиката ще ни бъде най-полезно за тази цел?
Избери един отговор: