If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Движение на обект, изстрелян под ъгъл (част 5)

Колко е скоростта на топката, която си хвърлил нагоре? Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Здравей отново. Нека продължим със задачите за движение на тяло. Мисля, че това видео ще е особено забавно, понеже ще те науча на една игра, която можеш да играеш с приятел, и се нарича "Да видим колко бързо и колко нависоко мога да хвърля тази топка." Ще се учудиш – всъщност е доста стимулираща игра. Нека просто запиша всичко, което научихме дотук. Промяната в разстоянието е равна на средната скорост по времето. Знаем, че промяната в скоростта е равна на ускорението по времето. Също знаем, че средната скорост е равна на крайната скорост плюс началната скорост, върху 2. Знаем, че промяната в скоростта, разбира се, е равна на крайната скорост минус началната скорост. Това трябва да ти се вижда логично, понеже е колко бързо се движиш накрая минус колко бързо се движиш в началото – делено на – о, не, не деление, просто заседнах в един модел. Това, разбира се, е просто (vf - vi). Вероятно вече знаеше това, преди да се натъкнеш на моите видеа – но двете нелогични, които научихме, са просто извлечени от това, което записах тук горе. Ако ги забравиш, трябва да опиташ да ги намериш. Всъщност трябва да опиташ да ги намериш, дори и да не ги забравиш, така че когато ги забравиш, да можеш да ги намериш. Това е промяната в разстоянието – нека променя това на малко d, просто за да те объркам – е равно на началната скорост по времето плюс at^2 върху 2, и това е една от формулите, които наричам нелогични. Другата е, че крайната скорост на квадрат е равна на началната скорост на квадрат плюс 2ad. Извлякохме всички тези и те окуражавам да опиташ отново да ги извлечеш. Но като използваш тези две формули, можеш да играеш забавната ми игра "колко силно и колко надалеч хвърлих тази топка." Всичко, което ти трябва, е ръката ти, топка и хронометър, и може би няколко приятели, които да гледат как хвърляш топката. Как играем тази игра? Взимаме една топка и я хвърляме колкото можем по-нависоко. Гледаме колко дълго остава топката във въздуха. Какво знаем? Знаем времето, през което топката напуска ръката ти, напуска земята и се връща отново на земята. Дават ни времето и какво друго знаем? Знаем ускорението – знаем, че ускорението е -10 метра в секунда. Ако играеш тази игра за пари или нещо такова, вероятно ще искаш да използваш по-точно ускорение – можеш да го погледнеш в Уикипедия. То е -9,81 метра в секунда на квадрат. Знаем ли промяната в разстоянието? Първо си казваш, че не знаеш колко нависоко е отишла топката, но ние говорим за промяната в разстоянието за цялото време. Започва на земята – на земята, понеже приемам, че ръстът ти не е 100 фута и че си на земята – така че започва на земята и приключва на земята, така че промяната в разстоянието делта d е 0. Започва на земята и приключва на земята. Това е интересно – това е векторна величина, понеже посоката има значение. Ако ти кажех колко далеч е отишла топката и трябва да погледнеш този път и да кажеш колко високо е отишла и от каква височина ще се върне... Ако искаш голяма точност, промяната в разстоянието ще е височината от ръката ти, когато топката напусне ръката ти, до земята – тоест ако си с ръст 6 фута, или 2 метра, промяната в разстоянието всъщност ще е -2 метра, но няма да направим това, понеже ще е твърде много, но можеш да го направиш, ако с приятеля ти кажете приблизително еднакви числа и залагате за пари. Дават ти тези неща и искаме да намерим няколко неща. Първото нещо, което искам да намеря, е колко силно хвърлих топката, понеже това е интересно – това ще е чист тест за тестостерон. Колко бързо? Искам да намеря vi, vi e равно на въпросителен. Коя от тези формули може да бъде използвана? Всъщност ще направя това първо с формулите, а после ще ти покажа малко по-лесен начин да направиш това, който е и по-логичен. Искам да ти покажа, че тези формули могат да бъдат използвани за забавление с приятелите ти. Знаем времето, знаем ускорението, знаем промяната в разстоянието, така че просто можем да намерим vi – нека направим това. В тази ситуация промяната в разстоянието е 0 – нека отново променя цветовете – промяната в разстоянието е 0 и е равно на vi по времето. Нека поставя g тук, то е -10 метра в секунда на квадрат, делено на 2, и това е -5 метра в секунда на квадрат – тоест това е -5t^2. Просто взех 10 метра в секунда на квадрат за а, разделих го на 2 и така получих -5. Ако използваш 9,81, ще получиш 4,905 и нещо. Но нека се върнем отново към задачата. Ако исках да намеря vi, какво можем да направим? Това е доста интересно, понеже можем да изнесем t пред скоби. Хубавото на уравненията по физика е, че всичко, което правим, има реални логически разсъждения в реалния живот – така че нека преобърна страните и да изнеса t, за да направя нещата объркващи. Получавам t(vi - 5t) = 0. Просто изнесох t и мога да направя това – не се наложи да използвам квадратно уравнение или да разлагам, понеже тук нямахме константа. Имам този израз и ако го реша, като приемем, че знаеш, че vi е положително число, знаем, че има два пъти, когато уравнението е вярно. Или t=0, или този член е равен на 0 – vi - 5t = 0. Или, тъй като търся скоростта, знаем, че vi = 5t. Това е интересно. Какво ни казва това? Ако знаехме скоростта, можехме да го решим наобратно. Можехме да кажем, че t = vi/5. Това е едно и също, само намираме различна променлива. Но това е готино, понеже имаме два пъти, в които промяната в разстоянието е 0 – при време равно на 0, разбира се, промяната в разстоянието е 0, понеже не съм хвърлил топката все още, а после при по-късно време, или началната ми скорост, делена на 5, тя отново ще стигне до земята. Това са двата случая, при които промяната в разстоянието, е 0. Това е доста добре. Това не е просто математика – всичко, което правим по математика, има приложение в реалния живот. Решихме уравнението – vi = 5t. Ако ти и приятел отидете навън и хвърлите топка, и опитате да я хвърлите право нагоре – въпреки че ще научим, когато стигнем до двумерно движение на тяло, че няма значение дали имаш малък ъгъл, понеже вертикалното движение и хоризонталното движение са независими или могат да бъдат приети за независими едно от друго. Тази скорост, която ще получиш, ако играеш тази игра, ще е просто частта от скоростта ти, която отива право нагоре. Знам, че може да е малко объркващо и се надявам, че ще е по-логично след няколко видеа, когато те науча за векторите. Ако хвърля тази топка право нагоре и засека кога стигне до земята, тогава тази скорост буквално ще е скоростта, при която хвърляш топката. Какво ще е това? Ако хвърля топка и са ѝ нужни 2 секунди, за да стигне нагоре и после да удари земята, тогава мога да използвам тази формула. Това всъщност е 5 метра в секунда на квадрат по t секунди. Ако са ѝ били нужни 2 секунди, тоест ако t = 2, тогава началната ми скорост е равна на 10 метра в секунда. Можеш да преобразуваш това в мили на час – правили сме това в предишни видеа. Ако хвърлиш топка, която остане във въздуха за 10 секунди, тогава я хвърляш с 50 метра в секунда, което е много, много бързо. Надявам се, че те научих на забавна игра. В следващото видео ще ти покажа как да намериш колко нависоко е отишла топката. Ще се видим скоро.