Основно съдържание
Как моделът на Бор обяснява емисионните спектри на атомите.