If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Извод от правилото на Айнщайн за събиране на скорости

Извод от правилото на Айнщайн за събиране на скорости.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да кажем, че това съм аз и се нося в Космоса. Координатната ми система, отправната ми система – виждали сме я преди – ще я нарека s отправна система. Във всяка точка от пространство-времето ще дадем координати х и у. И, да кажем, че намесваме и приятелката ми. Включвали сме я в много други видеа преди. Тя се движи със сравнителна скорост от v спрямо мен. v, ето тук. Нейната отправна система наричаме s' отправна система и можеш да обозначиш всяко събитие в пространство-времето с координатите x' и ct'. Можеш да го направиш и като t', ако искаш, но правехме това като ct', за да имаме еднакви мерни единици. Да кажем, че сега имам и трети човек. Това ще стане интересно. Да кажем, че третият човек се движи със скорост u в моята отправна система. u е равно на промяната в х върху промяната във времето. Ако знаем цялата тази информация, да видим дали можем да формулираме начин, ако знаем каква е промяната в х и промяната във времето и знаем колко е v, дали можем да намерим каква ще е тази скорост в s' отправната система, в тази отправна система на лилавия ми приятел. Искам да намеря – нека го направя в този лилав цвят – искаме да намерим каква ще е промяната в x' върху промяната в t'. Ако намерим това, тогава знаем как ще изглежда тази скорост в s' отправната система. Нека се върнем към трансформациите на Лоренц. Нека първо помислим... Нека първо помислим каква ще е промяната в x'. Промяната в x' ще е Лоренцовият фактор по промяната в х – това е в бяло – минус бета по промяната в ct. Нека затворя тези скоби. После искаме да разделим това на промяната във времето. Искаме да разделим на промяната във времето. Промяна във времето, или трябва да кажа промяна в t'. Нека се върна към трансформацията на Лоренц. Нека я запиша така, както съм свикнал да я записвам. Свикнал съм да я записвам като промяна в ct' – което е същото нещо като с по промяната в t' – е равно на Лоренцовия фактор по – това ще е промяната в ct или мога да я запиша като с по промяната в t – минус бета по промяната в х. Отново, можех да запиша това като промяната в ct, или можех да го запиша като с по промяната в t, понеже с не се променя. Вече знаем това. Ако искахме да намерим само промяната в t', можехме просто да разделим двете страни на с. Нека направим това. Какво получаваме, ако разделим всичко това на с? Това е един вид, виждали сме го в други видеа, който може да разпознаеш и може да го видиш в някои учебници. Промяната ни в t' ще е равна на гама по – с по делта t делено на с ще е просто делта t. И после минус бета делено на с. Нека просто си припомним, че бета е равно на v/c. Бета делено на с е v/c^2. Мога да запиша това като -v/c^2 по промяната в х. Нека сега запишем промяната в t'. Това ще е равно на – имаш гама по промяната във времето в моята координатна система. Не t', а просто промяната в t минус v/c^2 по промяната в х. Тук веднага има поне едно нещо, което можем да опростим. Можем да разделим числителя и знаменателя на гама. Пак искам да променя... Можем да разделим числителя и знаменателя на гама – това малко опростява нещата. Можем да запишем това като промяната в x' върху промяната в t' е равно на – в числителя имаме промяна в x и нека просто запиша колко е бета. Бета – ще направя това тук – бета е -v/c. Нека изнеса с. Промяната в ct е същото нещо като с по промяната в t. По с делта t. v/c по с ще е просто v. Нека го запиша така. Тези се съкращават. Това е същото нещо като промяната в х минус v промяната в t. Нека го запиша така, да го опростя. Минус v по промяната в t, това е числителят. А знаменателят е промяната в t минус v/c^2 по промяната в х. Изглежда се доближаваме до края. Но нямаме промяната в х по промяната в t. Имаме колко промяна в х имаме за дадена промяна в t. Сега можем да разделим числителя и знаменателя на делта t. Можем да умножим числителя по 1 върху делта t. И знаменателя на 1 върху делта t, което е равностойно на разделяне на числителя и знаменателя на делта t. Защо правя това? Ако направя това, този пръв член тук ще е делта х върху делта t, които знаем. После имаме -v, понеже делта t делено на делта t ще е просто 1. А после в знаменателя делта t делено на делта t е просто 1. После ще имаме -v/c^2, а после по делта х делено на делта t. Това е готино. Успяхме да намерим каква е скоростта ни в координатната система "прим", в s' отправната система, по отношение на сравнителната скорост между s' отправната система и моята отправна система. Делта х по делта t, скоростта в моята отправна система. И знаем всичко останало, това е просто делта х, делта t, а това е v. Или можем дори да го запишем така. Казахме, че делта х върху делта t ще е равно на u. Това е равно на u - v върху 1 минус – делта х върху делта t е просто u. Това тук е просто u. Това е u*v или v*u, всичко това върху c^2. Това е много, много, много полезно откритие, към което в следващото видео ще приложим някои числа, за да можем да оценим колко забавно е това на определено ниво.