Основно съдържание

Раздел: Работа и енергия

Учи

За този урок

"Енергия" е дума, която се използва често. Тук ще научиш как тя е едно от най-полезните понятия във физиката. Междувременно ще говорим за работа, кинетична енергия, потенциална енергия, запазване на енергията и за механично предимство.