Текущ час:0:00Обща продължителност:5:07
0 енергийни точки

Кан академия в гимназия Оукланд

Видео транскрипция
Мисля, че за мен беше забавно да гледам учениците си да се вълнуват от математика. Защото аз съм луда по нея. В началото учениците ми казваха "Математиката е ужасна! Наистина не я харесвам." Но все повече от тях се вълнуваха и вулнуваха, когато разберат нещо. Двамата с директора, в един и същи ден, чухме в едно предаване да говорят за Кан Академията, говореха за видеата и споменаха упражненията. И двамата реагирахме по един и същи начин. Какво? Упражнения? Кан има упражнения? И след като разбрахме, че имат упражнения, си казахме "Трябва да го проучим по-внимателно". Това е нещо, което наистина можем да използваме. Вече бяхме опитвали електронно учене с друга програма, която не работеше... и видях Кан Академията, изпробвах я и видях колко по-добра беше. Колко много могат да научат учениците. И се развълнувах за тях, че ще учат в онлайн форум, който наистина работи. Това, което ни изненада беше начинът, по който Кан работи, за да помогне да се променят навиците на децата. Преди това, когато мислеха, че задача за домашно е трудна, те спираха. "Не го разбирам, няма да го направя". А при Кан, "Не можеш да спреш, защото тогава как ще вдигна летвата нагоре, как ще направя прогрес?" Просто ги изкушава да положат повече усилия. Те се стараят повече, започват да поемат отговорност за собственото си обучение. на учениците в средното училище им липсват много основи. Има големи пропуски, особено при отрицателните числа, дробите, десетичните дроби. Идвайки в девети клас, те казват "Чували сме го вече това, знаем го". Тогава Кан Академията казва " Всъщност не го знаете, защото не сте решили задачата правилно". Така се противопоставя на фалшивата им увереност и те казват "Добре, сега трябва да го науча". И го учат. Най-накрая, за пръв път. Ние тестваме учениците, които идват всяка година. Преди да започне училище им даваме тест по Алгебра. Те взимат Алгебрата, но ние искаме да знаем колко точно знаят. И за съжаление те знаят много малко. През последните две години, резултатите на новодошлите ученици на предварителното оценяване по Алгебра са 17% успеваемост. Еднакъв процент. Класът от миналата година не използва Кан; класът от тази година го използва. Същите уроци, същия учител. Колкото и да сме добри, ние не сме се променили. Кан е факторът, който донесе промяната тук. И резултатите ни са много по-високи. Средният резултат миналата година беше 37%; а тази година е 72%. Някои ученици го разбраха веднага. Разбраха, че могат да влязат и да науча,т каквото искат стига да спазят изискванията за учене. Така че имам ученици, които се научиха на смятане. И веднага отидоха на геометрия, защото мислят, че е яко. На други ученици им отне време, докато успеят, защото все още не обръщаха внимание на изискванията. Но колкото повече от тях ставаха по-силни, ставаха щастливи, че могат да избират какво да учат. Всъщност имаме две различни класни стаи. В моята класна стая няма компютри. Имам и компютърен кабинет, където два или три пъти седмично те работят само с компютър. Когато са с мен, аз обяснявам задачи, и те решават задачи. Това е което е различно в моята класна стая. Децата са по-ангажирани. Те получават повече помощ за основите за решаване на уравнения, факторни квадранти, графични параболи. Ако те преди почти не пишеха домашни, сега ги пишат. Но са домашните на Кан. Кан променя това, което трябва да бъде променено при тези деца, което са навиците им. Намира начин да ги накара да са по-отговорни. Кан ми помага да спечеля тази битка. И това е битка, която не мога да спечеля сама. Сега, когато са напълно ангажирани, намирам по-предизвикателно да бъда учител по математика. Сега трябва да намеря начин да им давам по-дълбоки, по-комплексни задачи... да решават по-сложни задачи с условия. Защото те са ангажирани и са готови за тях. Мисля, че най-голямата промяна, която виждам в учениците е идеята как се случва ученето. Учениците чувстваха, че когато учителя ти каже нещо ти магически го разбираш и се справяш добре. А Кан Академията наистина промени това. Сега учениците знаят, че е тяхна задача да го разберат. И има кой да им помогне, но те са отговорни за това да го разберат.