Tригонометрични функции

Учи

Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок
Провери знанията си относно Tригонометрични функции с тези 14 въпроса.

За този урок

Тази тема обхваща: - Определение с единична окръжност на тригонометрични функции - Тригонометрични тъждества - Графики на синусоидални и тригонометрични функции - Обратни тригонометрични функции и решаване на тригонометрични уравнения - Изобразяване с тригонометрични функции - Параметрични функции