If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение към транслации

Научи какво са транслациите и как да ги извършваш, използвайки нашата интерактивна приставка.
За да видиш какво е транслация, моля хвани точката и я премести наоколо.
Хубаво! Това беше транслация на точката. В геометрията една транслация премества нещо нагоре и надолу, или наляво и надясно.
Опитай да транслираш тази отсечка, като я придърпваш в центъра, а не за краищата:
Обърни внимание на това как положението на отсечката и нейната дължина остават едни и същи при преместването. Транслациите само местят нещата от едно място на друго; те не променят техните размери, структура или ориентация.
След като се запознахме с основите на транслациите, нека научим как да ги използваме върху координатната система.

Транслации върху координатната система

Координатите ни позволяват да бъдем много точни относно транслациите, които извършваме.
Без координатите може да кажем нещо като "Получаваме B, като преместим B надолу и надясно."
Но това не е много точно. Ако използваме координатна мрежа, можем да кажем нещо по-точно, например: "Получаваме B, като преместим B с 5 единици надясно и с 4 единици надолу."
Още по-стегнато можем да опишем това като транслация с 5;4.
Отрицателният знак пред 4 ни показва, че вертикалното изместване е надолу, вместо нагоре. По подобен начин транслация наляво се отбелязва с отрицателна стойност.

Първообрази и образи

За всяка една трансформация имаме фигура първообраз, който е фигурата, върху която извършваме преобразуванието, и фигура образ, която е резултатът от трансформацията. Например при тази транслация точката първообраз е точка B, а образът е точка B.
Обърни внимание, че отбелязахме образа с B, произнасяно "Бе прим". Когато работим с трансформации е общоприето да използваме една и съща буква за образа и за първообраза, и да прибавяме наставката "прим" към образа.

Нека опитаме да решим няколко задачи за упражнение

Задача 1

Всяка единица от мрежата е равна на 1.
Начертай образа на отсечката след транслация от 2;3.

Задача 2

Всяка единица от мрежата е равна на 1.
Начертай образа на окръжността при транслация с 7;1.

Задача с повишена трудност

Каква транслация пренася точка C в точка C?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.