If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Използване на таблици за приблизително намиране на граници

Таблиците могат да са мощен инструмент за приблизителното намиране на граница, но трябва да използват умно. Научи се как да създаваш такива таблици, които да дадат добро приближение на границата, както и да намираш нейната приблизителна стойност от дадена таблица със стойности.
Границите са инструмент за разбиране на поведението на функциите, а таблиците са инструмент за разбиране на границите. Една хубава черта на таблиците е, че можем да намираме по-точни приближения на границите, отколкото да ги търсим на око по графиките.
Когато използваме таблица за приблизително намиране на граници е важно да направим таблицата така, че тя да създава усещане за доближаване „безкрайно близко“ до желаната стойност на x.

Пример

Представи си, че трябва да намерим приблизителната стойност на тази граница:
limx2x2x24
Забележка: функцията всъщност е неопределена за x=2, защото знаменателят тогава е нула, но границата за x, клонящо към 2 все пак съществува.
Стъпка 1: Избираме число, което е малко по-малко от x=2 (това число ще е „наляво“ от 2 по стандартната ос x). Можем да започнем с нещо като x=1,9.
x1,92
f(x)0,2564неопределено
Стъпка 2: Опитай с още няколко стойности на x, за да пресъздадеш усещането за доближаване безкрайно близко до x=2 от ляво.
x1,91,991,99992
f(x)0,25640,25060,25001неопределено
Забележи как нашите стойности на x {1,9,1,99,1,9999} сякаш се „мащабират“ към x=2. По-лош избор на стойности на x ще е с постоянна стъпка на нарастване, както при {1,0,1}, което не ни помага особено да си представим как се приближаваме безкрайно близко до x=2.
Стъпка 3: Доближаваме се до x=2 отдясно по същия начин, както го направихме отляво. Искаме да го направим по такъв начин, че да получим усещане за безкрайно близко доближаване до x=2.
x1,91,991,99992,00012,012,1
f(x)0,25640,25060,250010,249990,24940,2439
(Забележка: премахнахме реда x=2 от таблицата, за да спестим място, но също и защото тази стойност не ни е нужна за определянето на границата.)
Съдейки по създадената от нас таблица, имаме добър изглед границата да е равна на 0,25. Но за да сме честни, трябва да признаем, че това е само добро приближение. Не можем да сме сигурни, че това е точната стойност на границата.
Задача 1
На трима ученици е дадена функцията f и са помолени да намерят приблизително limx2f(x). Всеки от учениците е направил таблица (показани са по-долу).
И трите таблици са верни, но коя от тях е най-добра за приблизително намиране на границата?
Избери един отговор:

Искаш ли да се поупражняваш още? Опитай с това упражнение.

Често срещани грешки при създаване на таблици за търсене на граници

Ето някои неща, за които да внимаваш, когато създаваш свои таблици за приблизително намиране на граници:
Предположението, че стойността на функцията е равна на границата: Горният пример показва един случай, в който самата функция е неопределена, но граница въпреки това съществува. Избягвай да си правиш изводи за границата според стойността на функцията.
Да не се приближиш безкрайно близко: Безкрайно близкото приближаване означава да се опиташ да достигнеш все по-близо до желаната стойност на x, така че да остава все по-малка разлика между теб и това желано число — достатъчно близо, за да ни убедиш, че получената приблизителна стойност на границата е много вероятно да е самата граница.
Избягвай да избираш стойности на x с постоянна стъпка на нарастване, като {1,0,1} или дори {1,91,1,92,1,93}, защото такива стойности не се приближават безкрайно близко — те просто се приближават. За да стигнем безкрайно близко, трябва постоянно да намаляваме стъпката на нарастване, например с такива стойности на x, като {1,9,1,99,1,999}, за да намаляваме постоянно разстоянието между избраната стойност и желаното число.
Да не се приближиш и от двете страни: Не забравяй да се приближаваш към желаната стойност на x както отляво, така и отдясно. Помни, че за да съществува границата, то тя трябва да е еднаква отляво и отдясно. Избягвай да си вадиш изводи за границата след като се доближиш до желаната стойност на x само от едната страна.
Да предполагаш, че „отляво“ означава „отрицателно“: някои ученици погрешно считат, че когато се приближават отляво, то те трябва да използват отрицателни числа. В горния пример ние се приближавахме до x=2 отляво, като използвахме положителни числа, които са малко по-малки от 2: например 1,9 и 1,99. Не предполагай, че винаги трябва да използваш отрицателни стойности на x, когато се доближаваш отляво.
Задача 2
Функцията g е дефинирана за реалните числа. Тази таблица показва избрани стойности на g.
xg(x)
43,37
4,93,5
4,993,66
4,9993,68
56,37
5,0013,68
5,013,7
5,13,84
63,97
Кое е добро приближение на limx5g(x)?
Избери един отговор:

Искаш да се упражняваш още? Опитай това упражнение.

Често срещани грешки при търсене на граници чрез таблици

Объркване на границата със стойността на функцията: Запомни, че границата на функция в дадена точка не е задължително да е равна на стойността на самата функция в тази точка. Например в Задача 2, g(5)=6,37, но limx5g(x) е около 3,68.
Да смяташ, че стойността на границата е винаги цяло число: Някои граници имат „красиви“ стойности: цели числа или хубави крайни дроби. В нашия пример тя беше 0,25. Но други граници са не толкова „красиви“, например границата в Задача 2, която е някъде около 3,68.

Въпроси за обобщение

Задача 3
Един ученик е направил тази таблица, за да си представи границата limx7g(x).
x66,996,999977,00017,018
g(x)3,411,941,9252неопределено1,92481,910,46
Можеш ли чрез тази таблица да намериш добро приближение за границата?
Избери един отговор:

Задача 4
Таблицата дава няколко стойности на f. Функцията е растяща навсякъде, освен за x=5, и границата limx5f(x) съществува.
x2345678
f(x)3,74,34,94,85,66,26,9
Кое е добро приближение на limx5f(x)?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.