If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Използване на матрици за преобразуване на данни: Зоомагазин

В други видео уроци видяхме как можем да използваме матриците, за да представим реални практически ситуации. След като го направим, можем също така да преобразуваме матриците с помощта на обикновени операции с матрици като събиране, изваждане и умножение с число. Така можем да изследваме информацията за конкретния случай. Тук преобразуваме матрици, за да моделираме складовите наличности от кучешка храна в една верига зоомагазини. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Дадено, че една верига магазини за домашни любимци предлага три вида кучешка храна, всяка от които се предлага в два различни грамажа. Матрица А представя складовите наличности в магазин А, като редовете са видът храна, а стълбовете са грамажът на опаковките. Да видим – магазин А – това е информацията в матрица А. Дадено ни е, че има три вида храна, три различни вида кучешка храна, а опаковките са с два различни грамажа. Например храна тип 1 с грамаж 1, от нея има 5 торби, докато от храна тип 2 с размер 2 има 9 торби. Добре, това го изяснихме. Матрица В представя складовите наличности в магазин В. Същото и за магазин В. "Матрица С представя колко повече или по-малко торби от всеки вид и размер има в магазин А в сравнение с магазин В. Попълни елементите на матрица С." Постави видеото на пауза и опитай да попълниш матрицата. Трябва да попълним елементите на матрица С. Добре, сега да го направим заедно. Само да припомним какво ни е дадено в условието. "Матрица С представя колко повече торби от всеки вид и размер има в магазин А в сравнение с магазин В." Например първият елемент ето тук – искаме да знаем колко повече торби от вид 1 размер 1 има в магазин А в сравнение с магазин В. Взимаме количеството в магазин А и от него изваждаме количеството, което е налично в магазин В. Така ще получим колко повече имаме в магазин А. Ако вземем 5 минус 8, колко получаваме? Получаваме минус 3, ето тук, като може би вече разбираш какво се случва. За всеки съответен елемент ще извадя елемента от матрица В от елемента в матрица А. Друг начин да разглеждаме това е, че ако вземем матрица А и извадим от нея матрица В, ще получим матрица С. Просто намираме разликата на всички съответни елементи. Ако вземем 7 минус 6, получаваме 1, като ще използвам различни цветове. Ако взема 3 минус 10, това дава минус 7. Ако взема... свършват ми цветовете. Ако взема 9 минус 12, получавам минус 3. Ще използвам това кафяво – 10 минус 5, това е плюс 5. После 15 минус 9 дава плюс 6. Виждаме, че, например, от храна тип 1, размер 2, имаме една торба повече в магазин А, отколкото в магазин В. Но ако разгледаме храна тип 2, размер 1, виждаме, че в магазин А имаме 7 торби по-малко, отколкото в магазин В. Остана един последен въпрос, който е извън екрана, но аз ще превъртя надолу. Казват ни, че матрица D е дефинирана по следния начин: Или се дефинира като... проблем с граматиката – дефинирана е по следния начин: матрица D равно на матрица А плюс матрица В. Какво представя матрица D? Значи не искат да изчислим сбора на матрица А и матрица В. Не искат от нас да ги събираме, макар че знаеш как се прави това. Просто събираме съответните елементи. Питат ни какво представлява матрица D. Ако съберем съответните елементи, спомни си – това са наличностите в магазин А, а това са наличностите в магазин В. Ако ги съберем, матрица D показва общите складови наличности в двата магазина А и В от всеки вид и грамаж храна.