If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Статистика и вероятности > Раздел 12

Урок 4: Тест за средното на генералната съвкупност

Съставяне на заключения от t-тест за средно аритметично

Задача

От една местна пицария знаят, че средното количество време, което им е нужно, за да доставят една поръчка, е 45 минути след като поръчката бъде направена. Мениджърът измислил нова система за обработване на поръчки за доставка и бил любопитен дали това променило средното време за доставка. Той взел извадка от 40 поръчки за доставка, за да провери H0:μ=45 минути и Ha:μ45 минути, където μ е средното време за доставка с новата система.
Времената за доставка в извадката имали средна стойност от 48 минути и стандартно отклонение от 8 минути. Тези резултати произвели тестова статистическа характеристика t2,37 и Р-стойност от приблизително 0,023. Приеми, че са били изпълнени всички необходими условия, за да получиш правилни изводи.
При ниво на значимост α=0,05 има ли достатъчно доказателство, за да заключи, че средното време на доставка вече е различно от 45 минути?
Избери един отговор: