Основно съдържание

Раздел: Класическа и молекулярна генетика

За този урок

Казвали ли са ти някога, че имаш очите на майка си или носа на дядо си? Научи защо и по какъв начин се предават чертите в семейството. Ще разгледаме модела на наследственост на Мендел, как е бил променян и разширяван през последните 150 години, след което ще хвърлим едно око и на съвременната концепция за гена.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген