If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 16: Класическа и молекулярна генетика

600 възможни точки за Майсторство

За този раздел

Този раздел е част от биологичната библиотека. Разглеждай видеа, статии и упражнения, подредени по тема.

През 50-е години на 19-и век австрийският монах Грегор Мендел извършва експерименти, които полагат основите на съвременната генетика. Научи повече за закона на разпадането, закона за независимото разпределение и други ключови елементи от модела на Мендел.
Моделът на Мендел оформя основата на съвременното ни разбиране за наследствеността. Но за 150-те години, след като първоначално е бил формулиран, моделът е бил преработен и разширен и тези преработки са важни за обяснението на моделите на наследственост, които виждаме около себе си. Научи повече за вариациите на модела на Мендел.
Как плодовите мушички са помогнали на изследователите да открият, че гените се намират в хромозомите? Открий тук и виж как хромозомното местоположение на даден ген може да повлияе как той ще бъде унаследен.
Какви са последствията от пренасянето на гените от хромозомите? Много интересни неща! Можем да видим връзка на наследяването с пола, когато гените са на Х или Y хромозомите, генетични разстройства, когато твърде малко или твърде много хромозоми са унаследени, и необичайни модели на унаследяване, когато гените са в митохондриите и хлоропластите.
Повиши нивото си за тези умения и събери до 480 точки за Майсторство
"Наследствените фактори" на Мендел, които днес наричаме гени, всъщност са области в ДНК, които откриваме на хромозомите. Научи как един ген определя синтеза на даден протеин чрез процесите на транскрипция и транслация и как алелите са версии на един ген, които имат различни ДНК последователности.
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 600 точки за Майсторство!
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген