If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Класическа и молекулярна генетика

0

Възможни точки за Майсторство
През 50-те години на 19-ти век австрийският монах Грегор Мендел извършва експерименти, които полагат основите на съвременната генетика. Научи повече за закона на сегрегацията, закона за независимото подбиране и други ключови елементи от модела на Мендел.
Моделът на Мендел оформя основата на съвременното ни разбиране за наследствеността. Но за 150-те години, след като първоначално е бил формулиран, моделът е бил преработен и разширен и тези преработки са важни за обяснението на моделите на наследственост, които виждаме около себе си. Научи повече за вариациите на модела на Мендел.
Как плодовите мушички са помогнали на изследователите да открият, че гените са на хромозомите? Открий тук и виж как хромозомното местоположение на даден ген може да повлияе как той ще бъде унаследен.
Какви са последствията от пренасянето на гените от хромозомите? Много интересни неща! Можем да видим половата връзка, когато гените са на Х или Y хромозомите, генетични разстройства, когато твърде малко или твърде много хромозоми са унаследени и необичайни модели на унаследяване, когато гените ни са на хромозомите на митохондриите и хлоропластите.
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за Майсторство
"Наследствените фактори" на Мендел, които днес наричаме гени, всъщност са области в ДНК, които откриваме на хромозомите. Научи как един ген може да придаде особен вид на даден протеин чрез процесите на транскрипция и транслация и как алелите са версии на един ген, които имат различни ДНК последователности.
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 500 точки за Майсторство!

За този урок

Този раздел е част от биологичната библиотека. Разглеждай видеа, статии и упражнения, подредени по тема.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген