If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:59

Решен пример: Намирането на формулата на йонно съединение

Видео транскрипция

Да видим дали можем да намерим химичната формула за йонното съединение калциев бромид. Както винаги, ако се вдъхновиш, спри видеото и виж дали можеш да я намериш самостоятелно. Условието е, че записваме първо положителния йон и това е доста добра насока, че калцият ще е положителният йон. Нека разгледаме периодичната таблица, за да потвърдим, че вероятно калцият ще се йонизира като катион. Калцият е ето тук в група 2. Елементите от група 2, познати като алкални земни метали, по принцип се йонизират, като губят два електрона, понеже имат два електрона в най-външната си обвивка и предпочитат да ги изгубят. И когато калцият се йонизира, той ще се йонизира като Ca2+. Нека разгледаме частта с бромида. "Ид" ни казва, че това ще е отрицателен йон, или анион. Ако погледнеш къде на периодичната таблица е бромът, виждаш, че той е халид. Виждаме, че предпочита да получи един електрон, така че е логично той да е нашият анион. И бромът ще предпочита да получи един електрон, за да има 8 електрона в най-външната си обвивка. Бромидният анион ще изглежда ето така. Той ще е 1-. Той ще иска да получи един електрон, понеже това правят елементите в тази група. Каква ще е формулата? Помни, ключът тук е че за едно йонно съединение, особено такова, което има – е, не виждаме нетен заряд тук – за йонно съединение тези неща ще се изключат взаимно. Зарядът на калциевият катион ще се изключи с бромидния анион. Как ще се случи това? Имаме 2+ тук, а само 1- тук. Така че ще трябва да имаш два бромидни за всеки от калциевите йони. За всеки един от калциевите йони ще трябва да имаш два бромидни. Така че това ще е ето така – Br2 и готово, това е химичната формула за калциев бромид. И откъде знаем, че имаме два бромидни йона за всеки калциев? Понеже, когато калцият се йонизира, той ще е 2+. Той е елемент от група 2. А бромът има заряд само -1 или 1-, така че ще ти трябват два бромидни йона за всеки калциев.