If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Помогни на учениците си да проследяват своето учене

Помогни на учениците си да проследяват своето учене

Помогни на учениците си да проследяват своето учене

Дай възможност на учениците да поемат отговорност за собственото си учене и по този начин ще изключиш процеса на проследяване от собствените си задължения. Това ще ти спеси време, но също така учениците ти ще имат възможност да открият връзката между усилията и напредъка. С новите възможности за проследяване на напредъка твоите ученици ще могат да следят представянето си по уменията, които упражняват, чрез задания и цели за Майсторство на курс.
Например: Проследяване на задания, матматика, шести клас
Всеки бележник е достъпен като Google документ, който можеш да изтеглиш, копираш и адаптираш, така че да пасва на твоя контекст, нужди и цели.

Предложения за започване

Обсъди учебните цели с твоя клас.
  • Направи график, така че твоите ученици да знаят кога трябва да попълват данните.
  • Създай папка (дигитална или реална), където учениците да събират информацията за своето представяне.
  • Срещни се с всеки ученик отделно, за да обсъдите неговите цели.
  • Покажи на учениците къде да намират данните си в Кан Академия. Ако се нуждаеш от припомняне, гледай това видео за преживяването на ученика!

Моят бележник в Кан Академия за задания | Версия 1

Пример за бележник за напредъка
Препоръчан за: Ученици в основното или средното училище.
Описание: Този бележник за проследяване дава възможност на учениците да проследят времето за учене и напредъка по индивидуалните задания в Кан Академия.
За да започнеш, принтирай или дигитално сподели този файл с твоя клас!

Моят бележник в Кан Академия за проследяване на задания | Версия 2

Препоръчан за: Ученици в средното училище или гимназията
Описание: Заедно с проследяването на времето и напредъка тази версия позволява на учениците да помислят върху своя растеж и помощните стратегии, които са използвали по време на работа по заданията.
Ако помощните стратегии, които учениците могат да използват, не са отразени в бележника, редактирай шаблона, преди да го споделиш с класа си.

Моят бележник в Кан Академия за Майсторство за курс

Препоръчан за: Всяка възраст
Описание: За ученици, които работят по цели за Майсторство за курс. Този бележник за проследяване им позволява да задават цели на ниво курс или раздел. Когато учениците усъвършенстват умения в Кан Академия, те трябва да попълнят всяка колонка.
Преди да започнеш, обясни на учениците каква е тяхната цел за Майстортво за курс и как да работят, за да я постигнат. Разясни им какви са междинните цели и крайният срок. Препоръчаме учениците да усъвършенстват около 90% от курса.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.